Cirkulationspumpar testade

Annons

Energimyndigheten har granskat cirkulationspumpar för flerbostadshus. Bland tio testade pumpar finns tre klara vinnare.

Pumpar med varvtalsreglering är i effektivitet överlägsna de med fasta varvtal. Det visar Energimyndighetens test av cirkulationspumpar för flerbostadshus. Myndigheten har testat effektiviteten enligt den modell, ett så kallat effektivitetsindex (EEI), som kommer att gälla för EU:s Ekodesigndirektiv (se faktaruta).

Testet visar att de effektivaste pumparna kan förväntas använda mellan 7 300 och 9 200 kWh per år i ett värmesystem med variabelt flöde. I ett konstantflödessystem beräknar myndigheten att de behöver mellan 10 000 och 12 500 kWh. De minst effektiva pumparna beräknas kräva 15 000 kWh för att utföra samma arbete.

Tittar man på EEI visar sig tre solklara testvinnare. Bäst i klassen är Wilo Stratos med index 0,21. Tätt i hälarna ligger Grundfos Magna 50-120-F med 0,22 och som trea kommer Perfecta NMT 50-12 på 0,26. Samtliga pumpar har våt motor. Bland pumparna med torr motor får  Smedegaard VM-pumpar VME 4-105-2 ett gott resultat med EEI på 0,31.

Energimyndigheten betonar att elanvändningen står för lejonparten (90 procent) av livscykelkostnaden för en cirkulationspump. Inköp och underhåll står för 5 procent vardera.
www.energimyndigheten.se under Tester finns resultaten i sin helhet. Där finns också möjlighet att jämföra pumparnas prestanda.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 12/2010 sid 10

 • Fakta Effektivitetsindex (EEI)
  - omfattar än så länge bara pumpar med våt motor
  - beräknas utifrån en standardiserad testcykel som ska motsvara normal drift
  - ju lägre siffra, desto bättre effektivitet
  - regleras i EU-förordningen EG nr 641/2009
  - från januari 2013 måste de cirkulationspumpar som omfattas av Ekodesigndirektivet ha ett EEI på 0,27 eller lägre. Från 2015 gäller 0,23.
Annons