Carrier AB och Dahl Sverige AB inleder samarbete

Annons

Dahl tar från och med den 17 november 2008 över distributionen av Carriers komfortprodukter i Sverige.

Samarbetet har sin bakgrund i att Carrier önskar öka marknadsandelar av komfortprodukter samtidigt som Dahl finner en heltäckande kylpartner.

Dahl har i dag ett 60- tal butiker över hela landet, en mycket kompetent kylavdelning och ett välutvecklat rikstäckande logistiknät. Detta samarbete innebär att Carriers svenska kunder får en förbättrad tillgång till komfortprodukter direkt via Dahl. Dahl har med hjälp av sitt utbredda logistiknät större möjligheter att möta samtliga kunders leveranskrav.

Dahls kylavdelning kommer att stå till kundernas förfogande gällande både beräkningar och eftermarknadsstöd. Samarbetet mellan Carrier och Dahl kommer för kunderna att innebära ett ännu bredare kylsortiment med god lagerhållning och snabba leveranstider.

dahl.jpg

Annons