Camfilbuss runt Europa

Annons

Filterföretaget Camfil reser Europa runt för att sprida kunskap om luftkvalitet och hälsa.

Camfil turnerar i år Europa runt med en kombinerad utställnings- och laboratorielastbil. På en nästan 60 kvadratmeter stor golvyta finns dels en miniutställning, dels en föreläsningssal dels fyra laboratoriestationer. Vid respektive stationerna visas luftkvaliteten i realtid där bussen är belägen, men också i Paris och vid Camfils fabriker i Riverdale (USA) och Trosa, vilka filterlösningar som är fördelaktigast ur energisynpunkt, gasers hälsopåverkan och hur dessa kan filtreras samt filtreringseffektivitet över tid. Tanken är att öka både tekniker, men också politiker och allmännhetens kunskaper kring luftkvalitet och hur man uppnår ren luft.

Under våren besöktes Tyskland, Danmark, Belgien och Schweiz samt Stockholm, Göteborg och Malmö. I höst ska den besöka Frankrike, Belgien, Italien, England och Slovakien.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 14

Annons