Byggnadsautomationsgrupp i EMTF

Annons

EMTF har fått ännu en ny teknikgrupp. Den ska fungera som en plattform inom branschen för att utveckla och sprida kunskap om byggnadsautomation.

Automation. Intresset var stort för att få reda på mer om EMTF:s nybildade Teknikgrupp Byggnadsautomation.
Det berättade Signhild Gehlin, generalsekreterare i EMTF, när hon inledningstalade vid uppstartsmötet för EMTF:s nylanserade teknikgrupp Byggnadsautomation, dit ett trettiotal intresserade från hela Sverige anmält sig.

Stefan Engelholm, ledamot av EMTF:s styrelse och med mångårig erfarenhet av styr- och övervakningsbranschen, inledde med att peka på energisparandet inom i synnerhet kontorssektorn som den största utmaningen. Teknikgruppen Byggnadsautomation har enligt honom tre viktiga saker att arbeta med; identifiera reella värden för fastighetsägaren att spara, att produkterna och systemen kännetecknas av öppenhet och standardisering samt möjlighet för gruppens medlemmar att träffas och utbyta erfarenheter.

Moderatorn, Farhad Basiri sade att Teknikgrupp Byggnadsautomation ska vara en plattform för informationsutbyte, men också ge en möjlighet för dem med specialintressen att utveckla egna undergrupper. Gruppen kan också ta fram enkla beskrivningar över styr- och övervakningssystem, typ ”Styr och övervakning för dummies”.

Tanken är att gruppen ska samlas varje halvår. Nästa träff blir den 10 november, i samband med EMTF-riksdagen.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 9

Annons