Brittiskt stöd ska öka mikrogenerering

Annons

Storbritannien inför ett frikostigt stöd som ska sätta fart på marknaden för mikrogenerering av el. Ett stöd för klimatneutral uppvärmning är också på gång.

Reda pengar ska få brittiska fastighetsägare att satsa på mikrogenerering av el. Det hoppas brittiska staten. Stödet är tudelat: ett grundstöd per kWh för all el som produceras på fastigheten, och ett ytterligare stöd per kWh som inte används på plats utan levereras ut på nätet. Stödet är statligt men ska administreras av elbolagen. Det är endast klimatvänliga tekniker som omfattas av stödet, som till exempel solceller och mikrokraftverk. För mikrokraftverken finns dock en gräns, stödet gäller endast de 30 000 första installationerna. Ett hushåll ska kunna tjäna uppåt 900 pund per år på en bra placerad 2,5 kW-solcellsanläggning.
Utöver detta planerar britterna ett liknande stöd för förnybar värmeproduktion som planeras träda i kraft om ett år. Det kommer bland annat att omfatta bergvärmepumpar.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö 4/2010 s 14

Annons