Spindel i nätet prisad på mässa

Almedalen

Ett svenskt system som kan kombinera el från solceller, energilager och elnät vann nyligen ett stort internationellt pris. Nu kommer tillverkaren Ferroamp till Almedalen för att berätta mer om sin teknik.

Ferroamp var en av tre vinnare i den årliga innovationstävlingen för elektriska energilagersystem, ees Award, som delades ut på Intersolarmässan i Munchen i slutet av juni. Företaget tävlade mot 149 bidrag från 24 länder.

En del bidrag kom från etablerade storbolag med mycket stora utvecklingsbudgetar. Andra från företag som Ferroamp, små innovationsbolag, med begränsade resurser.

– Vi har utvecklat ett nytt, smart energisystem, som har prövats och uppmärksammats i Sverige, men det här var första gången vi fick ett internationellt erkännade, säger Mats Karlström, sälj- och Marknadsdirektör på Ferroamp Elektronik AB.

Energy Hub heter Ferroamps system och hjärnan är en växelriktare kallad ACE, Adaptive Current Equalizer, eller Adaptiv strömutjämning. Det mäter och jämnar ut belastning mellan faserna i elnätet.

Mats Karlström tar ett par exempel:

– Du kanske har flera elbilar som ska laddas och då får du en stor och ofta oregelbunden förändring i effektuttaget.

– Samma med större flerfamiljsfastigheter där en del gamla apparater och maskiner byts mot energisnålare varianter medan andra blir kvar och någon fas plötsligt får mycket högre effektuttag.

Normalt måste fastighetsägaren mäta och flytta om ledningar eller helt enkelt höja huvudsäkringarna med ökade kostnader som följd. Men med ACE-boxen så jämnas lasten ut mellan faserna.

Växelriktaren kan omvandla växelström (AC) till likström (DC), men också tvärtom, vilken skapar fler möjligheter till att minska förluster, kolla flera rader solceller till ACE-boxen och snabbladda en elbil med DC direkt från solcellerna.

– Marknaden för traditionella växelriktare, som omvandlar likström från solcellerna till växelström för hushållet, börjar bli mättad. Även solcellerna har fått så hög verkningsgrad att utevcklingen nu saktar ner, säger Mats Karlström.

– Fokus inom branschen ligger allt mer på att koppla ihop olika komponenter i smarta och flexibla system, som vårt.

I Almedalen kommer Ferroamp att delta i seminariet ”Omställning pågår: Det förnybara elsystemet – från systemdesign till var dags användning”, arrnagerat av Förnybarhetsrådet.

Fakta

Fakta Ferroamp AB: 

Svenskt innovationsbolag, startat 2010 av grundaren och VD Björn Jernström. Idag har bolaget 16 anställda, håller sex patent och har globala patent pendings. Bolaget levererade sina första serietillverkade produkter september 2015 och har som mål att inom fem år vara internationellt etablerat med 150 MSEK försäljning.

Ferroamp har belönats med innovationspriser inom miljö, till exemepl Naturskyddsföreningens innovationstäving 2015, Skanskas Deep Green Challenge 2015, Innovatums Green Innovation Contest 2015, Intelligent Energy Management Challenge 2016 och nu alltså ees AWARD 2016.

Pressmeddelandet om ees award.

 

Annons