Caverion gör EPC-projekt i Söderhamn

Söderhamns kommun och Faxeholmen AB inleder samarbete med Caverion för att minska miljöpåverkan.

Söderhamns kommun och Faxeholmen AB har tecknat ett avtal med Caverion Sverige AB för att genomföra ett energitjänsteprojekt enligt EPC-modellen (Energy Performance Contracting). Projektet omfattar ca 410 000 kvm hyresbostäder, skolor, förskolor och andra kommunala lokaler.

- Vi är stolta över att Söderhamns kommun och Faxeholmen har valt Caverion och EPC-modellen för att utveckla sina fastighetsbestånd, förbättra inomhusmiljön och minska miljöpåverkan. Förhoppningsvis inspirerar detta andra kommuner och SABO-företag att sats på storskalig energieffektivisering för att nå miljömål och utveckla sina fastighetsbestånd, säger Anders Fagerkrantz, Affärsenhetschef på Caverion.

Energitjänsteprojektet bygger på förtroende och öppenhet mellan parterna där beslut om vad som skall genomföras tas i samförstånd. Ett av de grundläggande målen är att använda besparingarna som projektet skapar till att finansiera investeringarna och ge ett positivt resultat. Projektet kommer att ge kommunen och Faxeholmen modernare fastigheter, kostnadseffektivare förvaltning och bättre miljö under lång tid framöver.

- Vi ser detta som en stor möjlighet för Faxeholmen att växla driftskostnader mot mer planerade utvecklingssatsningar i fastighetsbeståndet. Energitjänsteprojektet innebär dessutom att vi på riktigt kan sätta realistiska miljömål som gör skillnad, säger Petri Berg VD Faxeholmen AB.

- Söderhamns kommun har stora förhoppningar på vår partner Caverion för att effektivisera kommunens byggnader. Att ingå denna form av partnerskap genom EPC, kräver stort mod. Både vi och Caverion uppvisar härigenom mod så att varje skattekrona kan komma till nytta, säger Lars Stål Teknisk chef Söderhamn kommun

Caverion startar med att analysera fastighetsbestånden i nära samverkan med kommunens och bostadsbolagets medarbetare. Syftet är att fastställa besparingar och klargöra vilka åtgärder som krävs för att minska energianvändningen, utveckla fastigheterna och effektivisera driften. Därefter genomförs överenskomna åtgärder och utbildningsinsatser. Sista fasen av projektet omfattar uppföljning och en resultatgaranti som innebär att kommunen och Faxeholmen får ersättning av Caverion om garanterade mål inte uppnås.

Söderhamns kommun ligger i Hälsingland och har ca 25 000 invånare. Faxeholmen AB är ett av kommunen helägt aktiebolag och kommunens största bostadsföretag.

Källa: Caverion

Annons