Boverket skärper och mildrar energikraven

Hårdare energikrav för 90 kommuner i södra Sverige, men lättare för 30 i norr. Boverkets nya byggrådstext har varit på remiss.

Värmlänningarna har hittills kunnat använda en generös tolkning av BBR avsnitt nio, alltså när det gäller energianvändning. Nu föreslås en skärpning av energikraven för bland annat detta län i förslaget till ny byggrådstext, som varit på remiss.

Det ska dock sägas att inte bara Värmland får hårdare regler. I det nya systemet med så kallade geografiska justeringsfaktorer (där man använder 90 kWh/kvm, år som grundenhet som sedan multipliceras med en på förhand satt faktor) får totalt 90 kommuner i främst södra Sverige skärpta energikrav, medan de blir lite mildare i 30 kommuner i första hand i landets nordligaste del. För resten av landets kommuner kommer energikraven att vara desamma som tidigare.

Lättare för små bostäder
I den kommande versionen av BBR kommer en tabell med dessa geografiska justeringsfaktorer att finnas för byggnadens specifika energianvändning och installerad effekt för uppvärmning. Justeringsfaktorn för energianvändningen i nordligaste Sverige kommer att bli 144 kWh/kvm/år (90 gånger 1,6) och i de sydligare landskapen 81 kWh/kvm/år (90 gånger 0,9). När det gäller eluppvärmning är det dock fler kommuner som får hårdare krav än i dag.

Det finns också regelförändringar i avsnitt nio som är kopplade till utredningen om hur byggande av student- och ungdomsbostäder kan förbilligas. Enkelt uttryckt föreslås att energihushållningskraven i BBR förenklas för byggnader mindre än 50 kvadratmeter och för byggnader större än 50 kvm, som i huvudsak innehåller små lägenheter. För dessa ska ett energitillägg införas för att kompensera för ökad varmvattenanvändning i förhållande till antalet boende. De nuvarande kraven på högsta energianvändning och eleffekt slopas helt, och istället ställs endast krav på minsta godtagna värmeisolering, mätt som u-medelvärde och täthet av byggnadens klimatskärm. Samma regelverk avses gälla hela landet.

Skärpning av energikraven
Förändringarna i regelverket har varit på remiss och ska under nästa år kompletteras med resultatet av den utredning som verket påbörjat avseende översyn och skärpning av energikraven i BBR. Utredningen ska vara klar i juni 2014 och de nya energikraven senast till sista december nästa år.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/2013 sidan 9

 

Annons

Kommentarer

Visst är det väl konstigt att Boverket fortsätter i gamla löjliga fotspår? Begreppet kWh/kvm är ju ett helt urspårat begrepp! T.o.m. forskning vid Umeå universitet har ju påvisat hur tokigt det är! Var god läs på länken!

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20081228132029&k...