Boverket: ”Använd deklarationen”

Att energiberäkningar räcker för slutbesked betyder inte att energikraven saknar betydelse. Boverket menar att kommunen ska följa upp energideklarationerna.

Oavsett om slutbesked getts eller bara ett interimistiskt besked har lämnats är byggherren skyldig att följa samhällets egenskapskrav.
Det menar Hans-Olof Karlsson Hjorth, Boverket, i en kommentar till artikeln kring kommunerna och energikraven i Energi & Miljö nr 10/2013. I artikeln visade det sig att många kommuner enbart hänvisar till energiberäkningar som uppföljning av att husen klarar samhällets krav på energianvändning.

Enligt Hans-Olof Karlsson Hjorth har kommunerna möjlighet till direktåtkomst av Gripen, den databas i vilken samtliga energideklarationer finns, för att efter två år se om ett hus klarat samhällskraven eller inte.
- Kommunen kan ju alltid hänvisa till energiexpertens förslag till energieffektiviseringsåtgärder för att få byggnadsägaren att uppfylla samhällets mål.

Att gå så långt som till att kräva att ett två år gammalt hus skulle utrymmas därför att samhällskraven inte uppfyllts avseende energianvändning vill han dock inte.
- Även om samhällskraven ska ha samma tyngd, så är det ju så att om man upptäcker att en bärande vägg inte håller skulle huset utrymmas. Det kravet kan man nog inte ha om energianvändningen är för hög.
Han menar att i grunden behövs ett bättre samarbete mellan kommunerna och Boverket, och att verket kan bistå kommunerna vid tillsynen.

Bättre än tidigare
I och med förändringarna i BBR 2006 har dock en kraftig minskning i användningen av energi i nya hus kunnat märkas, enligt Hans-Olof Karlsson Hjorth.
- Jag har sett uppgifter om att så är fallet, men jag vet inte i vilken mängd och vilka byggnader. Kontakter med branschen tyder dock på att många byggherrar bygger för ett klimat i den norra delen av den zon man ska bygga, även när huset står i den södra delen av zonen. Det gör att man enkelt klarar våra energikrav.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 9

Läs också artikeln: Få kommuner följer upp energikraven
 

 

Annons

Kommentarer

Sedan skulle det ju vara ett extra plus om huset drar mindre än vad kraven säger och inte tvärtom? Men det är väl för mycket begärt att man skulle göra något vettigt av energideklarationerna? Läs som vanligt en av mina artiklar som visar att energideklarationerna är världens trams!

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20100601210905&k...