Borra inte på marginalen

Annons

Slumpmässiga fel vid termisk responstest kan ändra erforderlig borrhålslängd för borrhålssystemen med uppemot 6 till 10 procent.

Detta innebär att en tioprocentig säkerhetsfaktor rekommenderas för dimensionering av borrhålssystem. Det visar en studie av Chalmersbaserade doktoranden Saqib Javed, som tillsammans med professor Johan Claesson tagit fram en ny modell för att simulera och analysera korttidsresponser i bergvärmeanläggningar. Saqib Javed har utvärderat data från tre olika bergvärmesystem, ett värmelastdominerat, ett kyllastdominerat och ett i stort sett balanserat. De två sistnämnda systemen finns i USA. Slutsatsen från jämförelserna är att man behöver längre responstester än 50 timmar för att undvika underdimensionering.

Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 3/2011

Annons