Blandare bort från EU:s arbetsplan för ekodesign

Blandare stod överst på listan över nästa omgång produkter som skulle få tvingande energikrav från EU (ekodesignkrav). Sedan försvann de, ”av politiska skäl”.

Kommissionen gav i uppdrag åt en konsult att ta fram lämpliga produkter för nästa arbetsplan för ekodesign. Rapporten presenterades i mitten av 2011 och hade identifierat ett tjugotal produkter. För dem hade konsulten tagit fram underlag; besparingspotential, marknad och liknande.
I konsultrapporten, vars sista version lades fram i slutet av förra året, fanns blandare och duschar med på första plats. Rapporten skickades ut till de nationella organ som handhar ekodesigndirektivet, i Sverige till Energimyndigheten.
När så rapporten skulle diskuteras i ett så kallat samrådsforum med deltagande från berörda parter i EU-länderna i början av detta år, var blandarna bortplockade från listan. Detta trots att de tidigare toppat densamma. Som ny etta fanns istället fönster.

"Vi protesterade"
Anders Hallberg, handläggare på enheten för resurseffektiva produkter hos Energimyndigheten i Stockholm:
- Det var vid mötet som vi upptäckte att blandarna hade försvunnit och protesterade då muntligt mot detta. Vi fick till svar av ansvarig tjänsteman att blandarna plockats bort, som han sa på grund av politiska skäl. Vi framförde att det är enkelt att definiera besparingen och att vi i Sverige tagit fram två standarder, SS 820000 och SS 820001, den första är för blandare och den andra för duschmunstycken.
Energimyndigheten har tidigare påpekat att det skulle gå att använda de svenska standarderna för en framtida märkning på EU-nivå av blandare och duschar. Att ta fram en europeisk standard från noll skulle ta mycket längre tid.
Efter mötet har Energimyndigheten skrivit till EU-kommissionen för att påtala vikten av att blandarna ska ingå i ekodesignsystemet med hänsyn till blandarnas energianvändning.

Stor besparing
Besparingspotentialen för blandare och duschar beräknas till 124 TWh per år i EU.
- Nu är det upp till EU-kommissionen att ta ställning till vårt krav på att blandare och duschar ska bli föremål för en ordentlig förstudie och eventuella krav på ekodesign och ekodesignmärkning.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 5/12 sid 32