BIM för installatörer går in i verkliga projekt

Det SBUF-stödda projektet för att utveckla BIM för installatörer går nu in i fas två. Nu ska verkliga byggprojekt följas.

I den första delen av projektet BIM för installatörer har en film med exempel på hur BIM använts i byggprojekt tagits fram, samt en skrift som beskriver projektet.
Vid slutmötet för fas ett framkom att deltagarna för att BIM ska kunna tillämpas fullt ut vill se en ökad integration mellan olika programvaror. Att beställarnas medvetenhet om fördelarna med ökad datoranvändning ökar även i produktionsfasen och fokus på förvaltningsskedet var andra önskemål.  En intressant synpunkt var att beställaren eller byggentreprenören skulle förse den eller de av exempelvis vvs-montörerna som är intresserade med varsin läsplatta, där ritningarna finns lagrade. Det skulle vara ett ganska billigt sätt att marknadsföra tekniken i yrkeskåren.

Verkliga byggprojekt
Del två av projektet som kallas Virtuella installationer har nu påbörjats, och omfattar samma deltagare som i den första delen. Tanken är man ska följa flera verkliga installations- och byggprojekt under projektering och produktion med beaktande av bland annat:

  •  att projekteringen sker så att den information som installatören behöver för uttag av mängder och annan information kan tillgodoses på ett bra och tydligt sätt till rimlig kostnad
  • att krav på arbetsmiljö, plats för montage, drift med mera tillgodoses
  • att installatören under produktionsskedet kan hantera information om modellen och mängder i flera olika system
  • överlämning till drift och förvaltning.

Denna del planeras vara klar i slutet av nästa år.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/12 sidan 14

  • FAKTA: Deltagare
    Projektet Virtuell produktionsplanering drivs av NVS Installation, VVS Företagen, Bravida, Energivärden, Skanska Installation, Sydtotal, NEA Installation, YIT, Locum, Einar Mattsson och Zengun.
Annons