Belokmetod halverar energibehovet

Annons

Nu har de första uppmätta resultaten från Beloks modell för energibesparingar i lokaler redovisats. Först blev Brostadens fastighet Getholmen i Skärholmen utanför Stockholm.

- Resultaten visar att vi har sänkt energianvändningen med över 50 procent.Den var 180 kWh/kvm,år före vidtagna åtgärder och är nu 80 kWh/kvm,år, säger Bo Matsson, teknisk chef på Brostaden.
Till åtgärderna hör bland annat byte av 500 fönster, ny närvarostyrd belysning i trapphus och garage och tilläggisolering av tak.
Men det gäller att planera rätt.
- Att genomföra enskilda åtgärder ger sämre resultat än om man följer vår modell Totalprojekt. Vi ser att det här helhetsgreppet ger 50 procent mer energibesparing än om man skulle ta till sig an lokalerna åtgärd för åtgärd, säger Per-Erik Nilsson, koordinator på Belok.
Om cirka ett år väntas uppmätta resultat från kvarteret Pennfäktaren i Stockholm. Där hoppas Vasakronan kunna sänka energianvändningen från tidigare 257 kWh/kvm,år till strax under 100 kWh/kvm, år.
Resultaten från Beloks Totalprojekt redovisades på Energi och Miljötekniska dagen på Nordbygg i arrangemang av Energi- och MIljötekniska föreningen.
 
Lars Eriksson

Annons