Behovsstyrda system studeras

Annons

Variabelflödessystem (VAV-system) har funnits på marknaden i mer än 30 år. En undergrupp, behovsstyrda ventilationssystem, har utvecklats avsevärt under de senaste 15 åren. Nu ska befintliga installationer granskas.

I dag ses behovsstyrda ventilationssystem, DCV-system (Demand Controlled Ventilation), ofta som en standardlösning i nya lokalbyggnader. I befintliga byggnader byggs äldre konstantflödessystem i många fall om till behovsstyrd ventilation. Hur dessa system fungerar i verkligheten är det ingen som har en tydlig bild av, enligt Mari-Liis Maripuu, CIT Energy Management. Hon är projektledare för ett projekt inom Energimyndighetens beställargrupp för Lokaler, Belok, som har till uppgift att undersöka de DCV-system som installerats i Sverige.

- I dag finns det fler än 200 fastigheter i Sverige där moderna behovsstyrda ventilationssystem har installerats under de sista tio åren, konstaterar hon.

Behovsstyrd ventilation kan enkelt karaktäriseras av att luftflödet anpassas automatiskt till det faktiska behovet som finns på rumsnivå. Med dagens DCV-system har styrningen flyttat ut i donet.

Enligt Mari-Liis Maripuu finns det behov av ökad kunskap hos alla.

- Det kan förekomma brister i hela kedjan från projektering till drift.

Målet är att undersöka de system som är tagna i drift de senaste tio åren med fokus på inneklimat, installation, driftuppföljning och energiprestanda, men också att identifiera orsaker till eventuella funktionsbrister. Studien ska vara klar under hösten 2014.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/2014 sidan 34

 

Annons