BBR-krav tvingade fram ny värmepump

Annons

De nya energikraven i BBR 16 för eluppvärmda hus har lett till utvecklingen av en ny typ av frånluftsvärmepumpar, som tar ut värme ned till minus 15 grader. Därmed minskar behovet av elpatron. Men det finns frågetecken.

Enligt Boverkets nya regler för bostäder med elvärme som gäller från 1 januari 2010 får den installerade eleffekten för uppvärmning vara högst 5,5 kW i zon I, 5,0 kW i zon II och 4,5 kW i zon III. Det har fått ett par värmepumpstillverkare att utveckla en ny typ av frånluftsvärmepump där den utgående frånluften kyls ända ned till -15 grader C. Det gör att nästan all fukt i frånluften kondenserar. Då uppstår rejäla energitillskott som minskar behovet av tillskottsvärme med elpatron.
Först på plan var Comfort Zone, som har arbetat med utvecklingen i flera år:
- Grundkonceptet har funnits sedan 2003. Vi har nu gjort några modifieringar inför de nya byggreglerna. Dels så den behöver max 4,5 kW eleffekt. Dels har vi försett den med en likströmsfläkt som sparar mer el. Den är flödesstyrd så att den håller mer konstant flöde genom förångaren längre perioder, och då får man ut mer energi, säger Staffan Bertland, försäljningschef på Comfort Zone.
Den här värmepumpen ska gå ned till minus 15 grader. Ger inte det avfrostningsproblem?
- Jo, men det har vi löst genom att styra luftflödet genom förångaren och med ganska breda förångarkanaler, därigenom har vi alltid flöde genom förångaren vilket gör avfrostningen mycket snabbare.

Halverad kostnad
Han bedömer att den här typen av frånluftsvärmepump kommer att ta över marknaden i nybyggda hus. Samma bedömning gör en forskargrupp från Högskolan Dalarna (se sid 6).
Enligt Staffan Bertland ska kostnaden för värme och varmvatten minska med 30 till 55 procent.
Comfort Zone har haft sin nya modell bara drygt en  månad på marknaden. Värmepumpen, kallad CE50 Eco eller CE65 Eco är cirka 70 procent dyrare än en konventionell frånluftsvärmepump men uppges ha betalat sig på tre till fyra år genom lägre elkostnader.

Stort intresse
Nibe har nyligen introducerat sin variant, med beteckningen Nibe F750.
- Vi har studerat det här konceptet en tid men det är utan tvekan så att de ny BBR-reglerna har snabbat på processen, säger Mats Fehrm, på Nibes exportavdelning.
Enligt honom är intresset stort och börjar vakna även i våra grannländer.
Nibe har gjort fälttester i ett och ett halvt år, som har lett till diverse justeringar bland annat till följd av att det är en frekvensstyrd kompressor. Mats Fehrm har själv haft en provinstallation hemma och säger sig vara nöjd med den. Enligt hans erfarenheter går det åt betydligt mindre el jämfört med en vanlig frånluftsvärmepump. Hur mycket mindre vill han dock inte säga.
Lennart Rolfsman på SP är däremot tveksam till den kondenserande värmepumpen, oavsett fabrikat:
- Jag frågar mig om det är motiverat med en apparat som kyler ned till minus 15 grader, och om det då inte är bättre med uteluft som värmekälla. Här i Borås är medeltemperaturen för året sex till sju grader då skulle det vara bättre att ha förångaren utomhus. Jag ser inga fördelar jämfört med en värmepump för uteluft, möjligtvis om man kan kombinera den kondenserande frånluftsvärmepumpen med ett kylbehov.
Och han betvivlar driftekonomin:
- En kylapparat är en apparat där COP, alltså drivekonomin blir sämre ju längre ned man kyler därför måste det finnas en balanspunkt där det inte längre är lönsamt att kyla.

Av Lars Eriksson, Energi & Miljö 5/2010 sidan 34
 

Annons