BBR-krav tvingade fram bättre frånluftvärmepumpar

Förändringarna i BBR är den troliga orsaken till att den nya generationen frånluftvärmepumpar har fått en kraftigt ökad energiprestanda.

Energimyndigheten har låtit testa tre frånluftvärmepumpar ur den nyaste generationen. De kommer från Comfortzone, Energiteknik i Teckomatorp och Nibe. Testerna har gjorts i två tänkta hus, ett med årsenergibehov på 16 300 kWh (120 kvadratmeter) och ett på 22 500 kWh (180 kvadratmeter). Testerna har utförts för golvvärme respektive radiatorvärme som uppvärmningssystem.
I testet konstaterar myndigheten att de nya frånluftsvärmepumparna har högre effekt, fem eller sex kilowatt jämfört med två kilowatt som de frånluftsvärmepumpar har som finns installerade i hus från 1980-talet och framåt. Den högre effekten gör att dessa moderna värmepumpar fungerar i större hus med högre energibehov.

Svenska Värmepumpföreningens vd, Martin Forsén, kommenterar testresultatet:
- Vi hade nog inte sett detta teknikskifte utan att byggreglerna ändrades för några år sedan med skärpta krav på hur mycket el som får användas för uppvärmningsändamål. Tekniken som används är inte den billigaste, bland annat används varvtalsreglering, säger han.

Tack vare varvtalsstyrningen och att värmepumparna kan gå ner på en lägre förångningstemperatur, långt under noll grader, kan man få ut högre effekt. Det betyder mer energi, även om COP-värdet blir lägre, konstaterar Martin Forsén.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 9

Läs mer: Resultaten från Energimyndighetens test finns att läsa i sin helhet på myndighetens hemsida, www.energimyndigheten.se , under Tester och resultat.

 

 

Annons