Bättre styr effektiviserar Turning Torso

ENERGI

Malmös landmärke Turning Torso energieffektiviseras med hjälp av ett nytt styrsystem. Målet är att gå från 173 till 136 kWh/kvm, år. En viktig detalj är att det inte längre går att kyla och värma samtidigt i lägenheterna.

2005 stod miljardbygget Turning Torso klart. Då hade byggkostnaden skenat från 600 miljoner till 1,6 miljarder, några bostadsrätter blev det inte och den som drivit genom projektet ställdes inför tinget för trolöshet mot huvudman (han frikändes).

torsoNu energieffektiviseras Turning Torso. Foto: Istockphoto

Tio år senare är dock den tekniskt sett mycket avancerade Turning Torso - som har formen av en vriden människokropp - ett landmärke för staden.

Fastigheten består av nio kuber med fem våningsplan i varje. Inne i Turning Torso finns en rörformad kärna där hissar, trapphus och installationsschakt är placerade. Byggnaden är indelad i brandzoner med två kuber i varje. Varje zon har egna vvs-system försörjda från respektive teknikvåning med vatten, värme, kyla och ventilation. Varje teknikvåning matas från källaren med vatten, fjärrvärme och fjärrkyla.

De två nedersta kuberna är kontor och övriga sju bostäder. I kontorsvåningarna finns fönsterbänkskanaler för värme och kyla. Lägenheterna värms med radiatorer och kyls med luftkylare.

Fastighetägaren, HSB Sundsfastigheter, kom för några år sedan fram till att styr- och övervakningssystemet måste uppgraderas och energianvändningen minska. Den för fastigheten genomsnittliga energianvändningen var 173 kWh/kvm, år. Uppdraget gick till Nordomatic.

- Det styrsystem som fanns hade börjat krångla och utvecklades inte längre. Leverantör och produkt motsvarade inte kundens krav. Vi bytte styrfunktion i alla lägenheter så att de boende inte kunde välja både kyla och värme samtidigt, vilket de kunde med det gamla systemet, berättar Magnus Pettersen, projektledare hos Nordomatic.

Detta minskade energianvändningen. Nu ska man gå vidare med fler åtgärder, vilket har till mål att få ner energianvändningen till runt 136 kWh, kvadratmeter och år.

- Tanken är att vi ska använda byggnadens värmetröghet för att lagra värme och även årstidsanpassa ventilationen, vilket inte är fallet i dag. Vidare ska vi titta på hur man ska kunna anpassa framledningstemperaturen på vvc-systemen, säger Magnus Petterssen.

Alla arbeten måste dock göras i respektive kub.

Målet är att Turning Torso ska kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Att komma så långt ned i energianvändning blir svårt utan alltför stora ingrepp.

- Det är en komplicerad fastighet med mycket installationer som kräver el, exempelvis de fem tryckstegringspumpar för tappvatten som vardera är på 10 till 15 kW vardera och som går dygnet runt, året runt.

Enligt Magnus Pettersen ska framtida energisparåtgärder bland annat fokusera på hur man skulle kunna ta tillvara bromsenergi från hissarna. Det finns fem hissar, varav tre höghastighetshissar. Andra energisparåtgärder skulle kunna vara att installera avloppsvärmeväxlare och börja använda det system för individuell förbrukningsmätning med separata mätare för tappvarmvatten, värme och el som finns för varje lägenhet.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2015 sidan 38

Fakta

FAKTA: Turning Torso

  • Byggstart juni 2001, klart 2005
  • Höjd 190 meter
  • Antal våningar: 54
  • Antal lägenheter: 152
  • Total lägenhetsyta: cirka 13 500 kvm
  • Total kontorsyta: cirka 4 000 kvm
  • Byggkostnad: 1,6 miljarder
Annons