Bageri ska odla sitt eget bränsle

Annons

Ett bageri i Örkelljunga kan komma att odla bränslet till ugnarna på taket framöver. Men många problem kvarstår att lösa.

tak_inifran_lager.jpg

Så här ska algodlingen se ut, om Swecos vision blir verklighet. Illustration: Sweco

Bioenergi. Kaktillverkaren Continental Bakeries nya anläggning utanför Örkelljunga kommer kanske att få bränsle till ugnar och transporter från taket.  Det kan nämligen komma att utgöras av en algodling. Men tekniken som behövs är inte färdigutvecklad. De frågetecken som måste rätas ut handlar till exempel om hur algerna på taket ska skördas och hur de ska underhållas. Det behövs någon form av omrörning och vattnet de lever i måste bytas med jämna mellanrum. I de idéskisser som finns delas odlingen på det 20 000 kvadratmeter stora taket upp i mindre bassänger. De fungerar också som isolering.

Först i världen på tak Det finns redan algodlingar på olika håll i världen. Bland annat odlas alger som används som flygbränsle. Men ingen odlat alger på tak på det sätt som är tänkt i Örkelljunga, berättar Boris Kildetoft, arkitekten hos Sweco som har ansvar för projektet. - Det är en vision och ett sätt att skapa intresse, säger han.

Vad gäller att skapa intresse så har projektet fungerat bra. Ifall det verkligen blir ett helt tak fullt av alger när byggnaden är färdig 2012 är Boris Kildetoft tveksam till men han menar att det i alla fall är möjligt med en mindre odling om ett par år. Han och andra arbetar med att lösa de tekniska problemen.

Kan odlas året om Idén till det hela kom från Susanna Hultin, hortonom på Sweco. Hon arbetar med grönytor både i landskap och som del av arkitektur och vill gärna prova nya idéer. - Det är ett häftigt sätt att använda ljuset som faller på taket men också värmen från huset som kan värma odlingen. Löser man värmeproblemet kan man odla året runt. Algerna kan också ta upp koldioxid på platser där det normalt inte går, säger hon

Om och när det blir några alger på taket till bageriet, så skördas de och omvandlas sedan till diesel.

Av Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 9/2011 sid 10

Annons