Badhus: den viktiga driften

Annons

Badhuset är ofta kommunens mest komplicerade anläggning att drifta. Här måste energianvändning, arbetsmiljö och badgästernas intressen samsas.

- Helheten är det viktiga när badanläggningar ska driftas.
Det konstaterar Gerd Östman, drifttekniker i Örnsköldsviks kommun.
Att drifta ett badhus är - jämfört med andra av kommunala byggnader - oerhört komplext.
- I badhusmiljöer måste man ännu mer se helheten. Det gäller både luftkvalitet, tryckhållning, kvaliteten på vattnet och luften samt temperatur. Att exempelvis tänka på att hålla triklorarminhalterna på rätt nivåer samtidigt som vi ska hålla rätt värme och relativ fuktighet. Allt detta ska balanseras med ekonomi och välbefinnande för både badande och anställda.
Det säger Gerd Östman, som ingår i driftgruppen inom Örnsköldsviks kommun och med mångårigt jouransvar för bland annat kommunens största badhusanläggning, Paradiset.
- Det finns jättemycket att spara in på, exempelvis genom att styra ventilationsflödena. I exempelvis omklädningsrummen styr vi på fukthalt och tid. Förr körde vi helfartsflöde dagtid, vilket innebar oerhörda luftflöden. Istället har vi satt in en fuktgivare (som jämförts med fukt uppmätt med slungpsykometer och med hjälp med andra mätinstrument) i kanalen som styr hel och halvfartsdriften.
- Det finns ju faktiskt ingen anledning att ventilera utrymmen när de är torra och inte används. I vissa fall har vi kunnat stänga av ventilationsaggregatet. Men för att kunna göra det behövs att vi loggar den relativa fuktigheten och temperaturen.

Energianvändningen minskar
Att badhuset är badhuspersonalens arbetsmiljö påverkar också.
- Man kan ju inte bara tänka på ekonomin, då skulle luftfuktigheten bli mättad. Vad vi gör är däremot att köra ventilationen mot antalet besökare. Vid hög beläggning har vi en gräns på antalet badande som styr luftflödet. Då kör vi med mer uteluft. Hur många det är optimalt att ta in som badande är en sak som vi mätt upp.
Energimätningarna går tillbaka till 1980-talet, och enligt Gerd Östman har energianvändningen per kvadratmeter minskat så att man i dag är nästan nere på samma nivå som för tio år sedan, trots att anläggningen byggts ut i flera etapper.
- Energianvändningen kommer vi att ytterligare kunna minska genom olika åtgärder. Om man kan dra ner energianvändningen med bara en procent blir det mycket pengar.
Även teknikbyten för vattenreningen kan få konsekvenser för energianvändningen.
- Förr hade vi ozonrening, som skrotades på grund av ålder och att den var utsliten. Nu använder vi istället uv-ljus för bakterieavdödande. All värmeenergi från uv-belysningen kan återvinnas eftersom uv-lampan sitter i badvattnet.

Byggfukt
Att hålla koll på själva byggnadsskalet är också viktigt för att hålla anläggningen i trim. Det viktigt att hålla undertryck i byggnaden, så att man inte får korrosionsproblem. I korrosiva miljöer som exempelvis badhus kan det hända att valda material inte riktigt håller för det man tror.
- Det är viktigt att man har rätt material. Vissa typer av rostfritt är inte är rostfria i våra miljöer. Plast är ju generellt ett bra material, men man ska komma ihåg att vissa plaster är bättre än andra, säger Gerd Östman.
Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 32-33

  • Fakta Paradiset
    Paradiset i Örnsköldsvik är en hälsoanläggning med bad, spa, gym, sporthall, restauranger med mera. Anläggningens första del öppnade 1971 med en sim- och sporthall på cirka 6 500 kvm. Under åren har nya delar och funktioner tillkommit, bland annat en spa-avdelning och utökat gym. I dag omfattar Paradiset en total area på 12 000 kvadratmeter.
    Under åren 2006-2010 minskade fjärrvärmeanvändningen med 29,5 procent. Elanvändningen minskade under åren 2005-2010 med 8,8 procent.
Annons