Avloppsvärmeåtervinning testas

Värmeåtervinningen från avlopp blir avsevärt lägre i praktiken än förväntat. – Som det ser ut nu är vi måttligt imponerade, säger en ansvarig för testet.

Värmeåtervinning från avloppsvatten är en teknik som intresserar de ansvariga för ombyggnationen av miljonprogramshus i Järva norr om Stockholm. Under våren har tekniken använts i ett flerfamiljshus med 99 lägenheter och håller nu på att utvärderas.

Installationen består i stora drag av en värmeväxlingsslinga placerad på ett stort avloppsrör på varje våningsplan i huset. Enligt leverantören ska verkningsgraden för värmeåtervinningen blir runt 14 procent. Vid de mätningar som gjorts hittills hamnar dock verkningsgraden bara på hälften – 7 procent.
– Som det ser ut nu är vi måttligt imponerade, säger Lars Skoglund, ombyggnadschef hos Svenska Bostäder.
Under sommaren beräknar Svenska Bostäder att bli klart med sin utvärdering av tekniken och installationen. Då får vi veta mer om hur det kan komma sig att verkningsgraden blir så låg.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 10

Annons