Avfallskvarnar gör Nobelrester till biogas

Stockholms stadshus har bestyckats med två rejäla avfallskvarnar. Här ska rester från bland annat Nobelfesten tas omhand.

stockholmsstadshusfotoil-5.jpg

Kvarnbestyckat stadshus. Foto: Ingar Lindholm

När Stockholms stadshus får nyrenoverade kök monteras samtidigt tre avfallskvarnar på vardera 5,5 kW med kapaciteten 100 kg per timme. Det blir mycket matavfall i kök av den här storleken, och detta kan nu tas tillvara. Avfallskvarnar är ovanliga i Stockholmsområdet, men vanligt i andra kommuner som till exempel Surahammar. De nya stadshuskvarnarna har redan tagits i bruk. - Nyligen hade de till exempel en stor tillställning då de fick 200 kg ben att ta hand om. Det blir enorma mängder matrester i ett sådant här kök, berättar John Lundholm, Arcona, projektchef för ombyggnaden.

Kvarnarna installeras inte under vasken som i ett vanligt bostadskök, utan placeras vid diskinlämningen och i tillagningsköket. Där uppstår de största mängderna matavfall. Hanteringen, när kvarnen matas med avfallet, sker manuellt och kan vara tidskrävande. - Egentligen är det bättre om man har en stor uppsamlare som sedan matar rätt mängd i kvarnen. Men någon sådan har vi inte kunnat hitta, och hade vi lyckats med det hade den antagligen tagit för stor plats, säger John Lundholm.

Energi & Miljö noterar att detta inte är de första kvarnarna på platsen. Innan stadshuset uppfördes låg en ångkvarn på tomten.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9/12 sid 12  

Annons