Åtta av tio lägenheter har för låg luftomsättning

Annons

En stor andel av Sveriges bostäder klarar inte BBR-kravet för luftomsättning. Det visar en ny analys av data från Boverkets Betsi-projekt.

Cirka 80 procent av de undersökta lägenheterna och småhusen i Betsi-projektet hade en lägre luftomsättning än BBR-kravet på 0,5 rumsvolymer per timme. Medianvärdet för småhus var så lågt som 0,33 luftomsättningar per timme och lägre än medianvärdet för lägenheterna som var 0,47.

- Det är svårt att tvinga folk att installera dyr ventilation i sina hem. Jag läste en artikel från 2005 som visade att luftomsättningarna var ungefär desamma då, säger Sarka Langer, kemist och innemiljöforskare hos IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg.

Hennes analys visar också att luftomsättningen (air exchange rate, AER) har stark koppling till koncentrationen av tre vanliga luftföroreningar inomhus – kvävedioxid, formaldehyd och lättflyktiga organiska föreningar (TVOC). Halterna av formaldehyd och TVOC minskar när luftomsättningen ökar. Däremot verkar ventilationen i sig, vid stort flöde av uteluft, vara främsta källan till kvävedioxid inomhus. Åtminstone i bostäder utan eldstad eller gasugn.

Sarka Langers resultat bekräftar det som flera tidigare studier pekat på. Mest känd är kanske den så kallade Värmlandsstudien som bland annat visade att luftomsättningen var för låg i 80 procent av småhusen och 60 procent av flerbostadshusen. Värmlandsstudien visade också att risken för astma och allergi hos barn var dubbelt så stor vid luftomsättningen 0,18 jämfört med 0,5. Olika internationella studier visar att luftomsättningen ofta är för låg i bostäder, särskilt under vintern.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 4 2014 sidan 10

 

FAKTA: Studien av inomhusluft

  • I Sarka Langers studie undersöks data från Boverkets Betsi-projekt (Bebyggelsens energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö) som genomfördes under 2007 och 2008. I urvalet finns 157 småhus och 148 lägenheter med byggår från början av 1800-talet och fram till 2005. Husen är statistiskt utvalda för att representera det svenska bostadsbeståndet
  • Enligt BBR ska luftomsättningen vara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea när rummen används. Det motsvarar omsättningen 0,5 rumsvolymer per timme
Annons