Att sopa koldioxiden under mattan

Annons

Koldioxidinfångning ett fåfängt hopp säger Greenpeace som gjort en rapport om tekniken (Carbon Cature and Storage, CCS). Låt oss hoppas att de har fel, men frågeställningarna är mycket relevanta. Framförallt gäller det om den överhuvudtaget hinner utvecklas i tid, men även om kostnaderna kan bli försvarbara.

I EU-Parlamentet har väckts ett förslag som lite liknar teknikupphandling genom att man vill ge extra belöningar till de företag som är tidigt ute med CCS-tekniken och får den att fungera! Klart intressant eftersom kolkraften kommer att vara viktig i många andra länder vare sig vi vill eller inte.

Shell har i sin senaste rapport med framtids-scenarier utvecklat de sedan två olika scenarier till 20250 och som båda innehåller en del beska piller men bedömer att CCS kan ha en roll att spela om 20-30 år. Viktigare dock är att båda scenarierna har ett gemensamt och det är en kraftfull förbättring av energieffektiviteten (A step change in Energy Use).

En annan gemensam sak som inte framgår så tydligt i texten är att kärnkraften inte används som “frälsning” utan att förnybar energi spelar en större roll, dock med olika fördelning i de båda framtidsbilderna (se tabell).

clip_image.jpg

Annons