Återupprätta Byggforskningsrådet!!

Annons

Stanford University har listat tre orsaker där de två första är välbekanta, brister i konstruktion och skötsel. Det är ju också kärnan i WBCSD:s kritik och analys för några år sedan.  Det tredje är mera överraskande nämligen bristande återkoppling från byggande och drift till konstruktion. För detta finns dock en lätt lösning. Återupprätta gamla Byggforskningsrådets (BFR) rapportsystem när man nu arbetar med en proposition för effektivisering!

Det kanske känns genant att erkänna att man lagt ner någonting som var bra men det kan vara en tröst att en icke obekant Amerikansk president just håller på att upprätta ett rapportsystem för “Technology, Innovation and Government Reform” (TIGR). Då kan det inte vara fel?

Den kvalificerade kunskapsuppbyggnaden och även teknikinformationen är väsentlig för att en omställning skall kunna genomföras. Och då räcker det inte med att vara allmänt medveten eller ens “energismart”. För proffsen behöver vi ett BFR-system och för brukarna ett system liknande det som elsparefonden har i Danmark.

Annons

Kommentarer

Jag ser denna kommentar och länken om BFR:s återupprättelse först nu: augusti 2009. Jag sökte gamla BFR:s rapporter i nätet. Jag var ute efter ett eget kapitel i en antologi från 1994 som hette "Plats för känsla - Samhällsplanering och mening". Det handlade just om de frågor som väcks i denna blogg: frågan om hur en teoretisk kunskap bygger på praktisk erfarenhet. Jag var med i BFR:s arbete när en sådan filosofi försökte göra sig gällande. Det var inte helt oproblematiskt och vi nådde inte enda fram, men vi var på god väg. Med stöd från BFR och dess arvinge fick jag stöd till en adjungerad professur i SLU som har påverkat ett flertal avhandlingar. Ja, jag minns BFR. Jag tror inte att det gär att återupprätta det med dess anda behövs idag mer än någonsin.