Ashrae: Hård debatt om byggstandarder

Annons

Funktionskrav eller ej? Det debatterades av en internationell panel under vintermötet, där också dåliga Ashraestandarder fick en känga.

Byggregler. Årets vintermöte bjöd på en pigg och fartfylld debatt om fördelar och nackdelar med föreskrivande respektive funktionsbaserade standarder. Utgångshypotesen var att föreskrivande standarder resulterar i dåliga byggnader och förutom den internationella expertpanelen deltog även publiken med liv och lust i åsiktstennisen.

Gordon Holness, tidigare Ashraeordförande och anhängare av föreskrivande standarder, påpekade att ”dåliga byggnader” är ett relativt begrepp. Han vidhöll att föreskrivande standarder inte nödvändigtvis skapar dåliga byggnader, men de klarar heller inte att garantera bra byggnader.

Robert Baker, själv byggnadsinspektör, ansåg att ritningar som inte ger föreskrifter resulterar i dåliga byggnader och gav ett exempel på ett kontrakt bestående av en sida text som i stort sett gav budskapet ”bygg så det funkar”. Det rådet följdes inte.  Enligt Robert Baker är utbildningsnivån hos utförarna för låg för att man ska kunna låta dem göra egna bedömningar. Därav drar han slutsatsen att föreskrivande standarder behövs och är det som fungerar.

Kent Peterson, även han tidigare Ashraeordförande, menade att dåliga byggnader blir till av dåliga förstudier, dåliga planer, dåligt byggande, dålig drift, dåligt underhåll, med mera, och att föreskrivande standarder inte hjälper till att förebygga detta. Däremot har föreskrivande standarder fördelen av att vara enkla att följa och utvärdera. Kent Peterson ställde frågan vad som är en ”dålig” byggnad; en byggnad som inte möter krav och behov från fastighetsägare, arkitekter och brukare, eller en byggnad som inte uppfyller Ashraestandard 90.1?

Med erfarenheter från byggande i Pakistan kunde Farooq Mehboob bidra till diskussionen. Han påpekade att det inte finns några byggnadsförhållanden som inte utvecklas med tiden. Om standarderna är föreskrivande klarar de inte att följa med i tiden. I Pakistan har man föreskrivande standarder, men de är inte nog uppdaterade, vilket medför att energieffektiviseringen halkar efter.

Ett antal åsikter om vad som är orsaken till dåliga byggnader fördes fram från publiken. Steve Kavanaugh anmärkte att Ashrae har flera dåliga standarder vilket innebär att ingenjörer ägnar mer tid åt att klaga på dåliga standarder och regler än att vara ingenjörer. Kritik framfördes att Ashraes standarder är för komplexa, vilket medför att nybyggda Ashrae-byggnader slösar energi i lika hög grad som 30 år gamla byggnader. Även kostnaden lyftes fram som orsak till dåliga byggnader, eftersom den leder till suboptimering. ”Alla bygger bra byggnader om kostnaden lyfts bort”, hävdade denna röst ur publiken.

Debatten nådde som väntat inte konsensus, men den skotske moderatorn och förre Ashraepresidenten Richard Rooleys slutord summerade elegant den en timme långa diskussionen:
- Människor skriver standarder åt människor, men sedan förutsätts människorna som använder standarderna fungera som robotar.

Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 60
 

Annons