Årets Fjärrvärmeföretag och Årets Exjobb 2009

Annons

Svensk Fjärrvärmes årsmöte hölls den 10-11 november i Borås.

Karlshamn Energi AB utsågs till Årets fjärrvärmeföretag 2009. Företaget får utmärkelsen för sin framgångsrika samverkan med den lokala industrin, som försörjer ett helt samhälle med överskottsvärme. Falu Energi & Vatten AB fick ett hedersomnämnande.

På årsmötet utsågs också Årets Exjobb i fjärrvärmebranschen. För första gången delades priset ut i två kategorier, teknik / naturvetenskap och ekonomi / samhällsvetenskap.

Mattias Wesslau och Anders Palm, Ekonomihögskolan och Inst för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet, fick priset i ekonomi / samhällsvetenskap för sitt examensarbete i Technology Management; "Konsekvenser av tredjepartstillträde för en lokal fjärrvärmemarknad".

I Kategorin teknik / naturvetenskap prisades Peter Wimble och Per Ågren, Linköpings tekniska högskola, för sitt arbete "Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping.

Källa: Svensk Fjärrvärme

Annons