Annorlunda användning av lågtemperaturlager

Annons

Elproduktion. En annorlunda teknik för användning av värmelager som presenterades vid ”Effektiva energilager” är den teknik som Bengt Östlund, Exencotech, berättade om.

Tekniken som han och kollegan Assar Svensson utvecklat, går mycket enkelt uttryckt ut på att man med hjälp av fasomvandling av specialdesignade paraffininblandningar får en volymexpansion (15 procent) vilket ger ett hydrauliskt tryck, som genererar el.

De paraffiner man intresserar sig för har en smältpunkt mellan 25 och 95 grader C. Tekniken skulle exempelvis kunna användas vid större industrier där spillvärmen i dag inte tas tillvara. En demonstrationsanläggning finns.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2011 sid 64-65

Annons