Ångbastun är lika fuktig som duschen

Annons

Bygg ångbastun med samma noggrannhet som ett duschrum. Rådet är kanske inte så konstigt när man betänker att ångtrycksskillnaden över en bastuvägg kan vara 40 gånger högre än motsvarande skillnad över en yttervägg.

- Med tanke på att den relativa fuktigheten kan ligga uppåt 100 procent under en längre tid i en ångbastu med en temperatur på mellan 40 och 45 grader bör tätskiktet göras med samma noggrannhet och material som man gör i våturymmen, exempelvis kring duschar.

Det säger Tommy Vidó, Seleko, som säljer ångbastuaggregat till både badhus och privatpersoner.

Han understryker att man ska använda beprövade tekniker och material, som tätskiktsmassa av våtrumskvalitet eller plastfiber.

- Sedan är det av stor vikt att genomföringar från ångbastun tätas noggrant, både när det gäller el, rör och ventilation.


Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 35

 

  • Fakt
    Enligt SCB har omkring 18 procent av befolkningen i Sverige tillgång till bastu i den egna bostaden, bland småhusägare är andelen större, 24 procent. Regionala varianter förekommer – bastu är vanligast i Norrland och sällsyntast i Skåne. Hur många som har ångbastu framgår inte av den statistiken.

 

Annons