Ändrat beteende ska spara energi

Hur kan man få brukare att ändra sitt beteende för att spara energi? Det ska forskare vid Linköpings universitet ta reda på.

Att nå brukarna och förmå dem att ändra beteende så att energianvändningen i fastigheten kan minska är en svår uppgift. Den slutsatsen har forskare vid Linköpings universitet hunnit dra i det nystartade projektet ”Energieffektiva bostadshus – rum för vardagsliv”. Projektet finansieras med 7,5 miljoner kronor av bostadsföretaget Stångåstaden.
Kan inte prata om allt

Genom att följa bostadsbolag i det vardagliga arbetet har forskarna sett att det finns gränser för vad som går att tala om med brukarna. Det går till exempel att förklara att en soffa inte bör stå framför en radiator. Men en företrädare för ett bostadsföretag kan inte komma med synpunkter på de boendes kläder.
- Man kan se personer som går runt i sin lägenhet barfota och i t-shirt under vinterhalvåret men det går inte att säga något om det, berättar Wiktoria Glad, en av forskarna i projektet.

Enkät om vanor
Målet med projektet är att ta reda på hur energibesparing kan gå till i praktiken.
- Kunskap finns om vilka tekniker, apparater och utrustning som fungerar mest energisnålt i laboratorier och tester. Nu behövs kunskap om hur de passar in i hushållens vardag, säger projektledaren Kajsa Ellegård, professor vid Tema Teknik och social förändring vid universitetet.
En enkät kommer att skickas ut till 1200 boende hos Stångåstaden, med frågor om attityder och vanor. Eventuellt följs detta upp med att en mindre grupp ombes göra en energidagbok som kan fånga upp fler detaljer.

Av Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 1/2012 sid 14

Annons

Kommentarer

Det ska bli kul att se vad dom kommer framtill i sitt uppdrag, vi väntar med spänning.

Jag är fascinerad av alla dessa meningslösa undersökningar som görs av "tekniska forskare" om hur vi "vanliga" människor skall bli mer "miljövänliga". Det finns redan bevis för detta och det handlar om många olika saker men framför allt en huvudfråga... pengar och ekonomi. Är besparingen/intjäningen/avgiften tillräckligt stor så ändrar människan sitt beteende. Lösningen är alltså se till att de tjänster och saker vi handlar har ett pris som betalar sina verkliga "miljökostnader" så blir det energismarta/ miljöbättre "lönsamt" att köpa. Men för att detta skall bli möjligt behövs det politiker med civilkurage.... och det finns det allt för få av....