Amerikanska forskare tvekar om täthetsprovning

Ska kanaler täthetsprovas eller inte, och i hur stor utsträckning? Läckage är ett stort problem i USA. Kostnaderna för provning ställs mot kostnaderna för läckage vid ett seminarium på Ashrae Winter Meeting i Chicago.

- Hur stor del av kanalsystemen ska täthetsprovas?
Frågan ställdes av Mark Terzigni från Smacna, USA:s branschorganisation för plåt- och venttillverkare, vid ett seminarium om läckage i ventilationssystem, och visar att det åtminstone för hans del inte gäller om systemen ska testas utan hur.
- I Sverige provas 10 procent. Jag funderar på om 25, 50 eller 100 procent testning är bra här i USA. Men det kostar pengar att testa, och kanske är hotet om provning tillräcklig, sade han.
Han ställde också frågan om amerikanska byggherrar i större utsträckning borde satsa på ventilationssystem med låga tryck.
- Kanaler för låga tryck påstås läcka mer. Det stämmer om tryckprovningen sker vid samma tryck som för ett system avsett för höga tryck. Det är viktigt att komma ihåg att kanalsystem ska täthetsprovas, inte provtryckas på så högt tryck som möjligt, menade Mark Terzigni, som konstaterade att det saknas konsensus om hur täthetsprovning ska utföras.

Läckage kostar energi
Mark Modera, University of California, redogjorde för fältprovningar av kanalsystem i kommersiella byggnader. Han hade testat nio system och funnit läckage på mellan fyra och 19 procent, och framhöll att detta också kostar energi i förlorad värme respektive kyla. Han hade även studerat bostäder och kommit fram till att läckaget där är både stort och kostsamt.
- Det är inte lönt att täta system med läckage på bara tio procent, men däröver lönar det sig, sade han.
Även Craig Wray, Lawrence Berkley National Laboratory, efterlyste en samsyn på hur kanalsystem ska täthetsprovas. Han menade att det är svårt att känna till aktuellt tryck vid läckagepunkter och att stora delar av kanalsystemet kan ha ”lågtryck”. Han påpekade också att inte bara kanaler läcker utan även andra delar i ventilationssystemen, och ifrågasatte europeiska provningsmetoder. Ett land undantogs dock från kritiken.
- Sverige har haft trycktester i 50 år och lyckats uppnå täta kanaler, sade Craig Wray.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 5/12 sidan 49