Allt äldre och färre vvs-inspektörer

Det behövs fler vvs-kunniga på kommunerna, konstaterar Boverket i en ny rapport. Kraven på kommunerna har ökat men vvs-inspektörerna blir allt färre.

Det finns behov av fler och yngre medarbetar inom kommunernas byggfrågerelaterade verksamhet, som exempelvis vvs-inspektörer. Det konstaterar Boverket i rapporten ”Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen”.

I rapporten konstateras att kåren av byggnads- och vvs-inspektörer blir allt mindre och allt äldre, att kommunerna har svårt att attrahera unga människor samtidigt som kraven på de kommunala byggnadsnämnderna och –kontoren ökat med den förändrade plan- och bygglagen. Exempelvis har många kommuner svårt att klara kravet på högst tio veckors handläggningstid för ansökan om bygglov.

I rapporten pekas på att kommunerna behöver anställa personer med gedigen erfarenhet att arbeta med byggnads- eller installationstekniska frågor, liksom att kommunerna i vissa fall kan lösa sina kompetensfrågor genom samarbete. Boverket föreslår också att det i början av varje mandatperiod genomförs en särskild utbildningsinsats om PBL-systemet.

I rapporten poängterar man också att byggnadsnämnderna ska ha tillgång till personal med byggnads- och installationsteknisk kompetens på högskolenivå. I dag krävs endast att nämnden har tillgång till personal med arkitektutbildning.

Mark Kretz, Energi & Miljö 12/2012 sidan 9

Läs hela rapporten här:

Annons