Allergiutbildning ger arbetslösa hopp om jobb

Annons
UTBILDNING

Arbetslösa ungdomar och dålig innemiljö i skolorna födde idén att utbilda ungdomarna till innemiljögranskare. Just nu utbildas sex killar i Nacka utanför Stockholm.

Under våren har sex ungdomar från Nacka fått möjligheten att gå den kombinerade allergironds- och ventilationsutbildning, som tagits fram av Sven Andersson i Malmö. Han har kört utbildningen vid två tidigare tillfällen vilket lett till att ungdomarna – som varit långtidsarbetslösa – fått arbete eller motivation att läsa vidare. Vid de inspektioner som ungdomarna gjort i förskolor och skolor har också fel i ventilationen och byggnaderna upptäckts och rapporterats till fastighetsägaren.

I Nacka har Bengt Dahlgren, Indoor Energy, Astma-Allergiföreningen, Arbetsförmedlingen, Mätforum och EMTF varit engagerade. En veckas hårdkörning i teori om allergi och ventilation hos Bengt Dahlgren avslutades med att skådespelaren Robert Sjöblom arrangerade ett rollspel där eleverna fick lära sig att agera inför rektorer liknande makthavare. Efter teoridelen återstår inspektioner på plats i skolor och förskolor i Nacka innan det är examen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2015 sidan 14

Annons