Akvifär ska kyla och värma Stockholmsgalleria

Annons
GEOENERGI

I centrala Stockholm ska Brunkebergsåsen snart kyla och värma ytterligare ett helt kvarter. Det ska öka andelen förnybar energi, när köpcentrumet Gallerian byggs om.

I ett stadsutvecklingsprojekt ska fyra byggnader i samma kvarter i centrala Stockholm renoveras, och en fastighet ska ersättas med en ny. Samtliga ägs av AMF Fastigheter. Byggnaderna är uppförda under 1970- och 80-talen, och projektet är döpt till Urban Escape. När bygget är klart 2018 ska det finnas 62 000 kvadratmeter kontor, 29 000 kvadratmeter hotell och konferens samt 38 000 kvadratmeter handel och restaurang.

gallerian

Köpcentrumet Gallerian ska hämta kyla och värme ur vattnet i Brunkebergsåsen. Foto: Mark Kretz

En viktig del i projektet är att skapa en energicentral som blir gemensam för hela kvarteret. I den kommer uttag av värme och kyla från akvifären under fastigheterna att spela en stor roll, berättar AMF Fastigheters miljöchef, Michael Eskils.

Energicentralen ska ersätta dagens fastighetsanknutna kundcentraler som förser vart och ett av husen med fjärrvärme och fjärrkyla från Fortum. Akvifären är också en del i AMF Fastigheters arbete för att öka andelen förnybar energi.

Hur energibalansen kommer att se ut när projektet är klart år 2018 är inte helt utrett, bland annat beroende på att den byggda arean kommer att öka från dagens cirka 95 000 kvadratmeter till 130 000 kvadratmeter.

- Varje fastighet kommer att utredas för sig avseende dagsläge och mål för energianvändningen, beroende på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i den, förklarar Michael Eskils.

Under årens lopp har samtliga fastigheter genomgått olika renoveringar. De kommande renoveringarna kommer att innebära att i princip alla installationer rivs ut och ersätts med nya system, anpassade efter respektive fastighet.

- Generellt används i dag FTX-ventilation och den kommer att behållas, men uppgraderas till modern standard. För värmeförsörjningen finns det olika lösningar som vi ska arbeta vidare på, säger Michael Eskils.

AMF-Fastigheter fick vattendomen för akvifären från Mark- och miljödomstolen i slutet av förra året. Domen godkänner ett uttag av 4 320 kubikmeter vatten per dygn via två brunnsområden. Man har redan börjat med provborrningar samt anläggning av mätbrunnar för den kontinuerliga mätningen av vattennivå och temperatur som krävs.

Brunkebergsåsen har även tidigare använts som akvifär, delvis med dåligt resultat. Ett brunnssystem byggdes 1962 för uttag av kyla från akvifären i samma område, i en grannfastighet som ägs av Vasakronan. Detta system fick efter ett antal år stängas av då akvifärvattnet blev för varmt (se även Energi & Miljö nr 9/2011). Systemet som är ungefär lika stort som AMF Fastigheters, har nu återupplivats i ny skepnad och med ny godkänd vattendom. Även det systemet ska utvinna både värme och kyla.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1-2 2015 sidan 6-7.

Fakta

FAKTA: Flera brunnar

I Brunkebergsåsen i centrala Stockholm finns sedan 1920-talet ett flertal brunnar för utvinning av kyla.

Den äldsta utfördes för att kyla elverket Brunkebergs station som anlades under 1929 och 1930.

Den största är Fortums kylanläggning med en kapacitet att ta ut drygt 10 gånger mer vatten (51 840 kubikmeter per dygn) än AMF Fastighets uttag (4 320 kubikmeter dygn).

Brunkebergsåsen är en del av den cirka 60 kilometer långa rullstensåsen Stockholmsåsen som sträcker sig från Arlanda norr om Stockholm till Jordbro och Västerhaninge söder om Stockholm.

Annons