Äggskal kan skada avfallskvarnen

Information är viktigt när avfallskvarnar installeras. Annars riskerar avloppsledningarna att ta skada – av äggskal.

Avfallskvarnar för matrester ger liten påverkan på hushållens avlopp, enligt en undersökning utförd av Svenskt Vatten Utveckling. Det största problemet visade sig vara äggskal som inte finfördelas tillräckligt väl och därför ger upphov till beläggningar i avloppsledningarna.  En slutsats av arbetet är att problemfri installation avfallskvarnar kräver information till dem som ska använda dem.
Bakgrunden till undersökningen som sammanfattas i rapporten Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på ledningsnät är att avfallskvarnar för matavfall minskar mängden transporter. Dessutom kan avfallet rötas och bli biogas i de reningsverk som har biogasproduktion.

Slutsatserna grundar sig bland annat på undersökningar i  Surahammar och Smedjebacken. Läs mer på svensktvatten.se.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 8/12 sid 9

Annons