12 miljarder till effektivisering

Annons

Regeringens utredare Tomas Bruce har nu presenterat sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår att Sverige ska spara 50 TWh slutlig energi (14 procent) och 80 TWh primärenergi (18 %) till år 2016.

namnlost-4.jpg Det är mer än vad det EG-direktiv som ligger till grund för utredningens arbete föreskriver.  Enligt direktivet ska varje land effektivisera minst 9 procent till 2016. Ett dilemma är, enligt utredningen, att inte ens ekonomiskt lönsamma investeringar genomförs. Det räcker alltså inte att en effektivisering går att räkna hem. - Det uppstår ett ”gap”, och för att täppa till det kan det finnas anledning för staten att gå in och stötta, säger Tomas Bruce.

Fastigheter, transporter och industri är de tre samhällssektorer som studerats i utredningen. Av dem är åtgärderna för fastigheter de mest detaljerade. -Det beror på att vi har lång erfarenhet av att jobba med energifrågor i fastigheter här i landet, och därför fanns ett bättre och mer detaljerat underlag inom det området, säger utredningssekreterare Agneta Persson.

Bland förslagen finns stöd till strategiska energieffektiviseringar i byggnader, stöd till projektering och upphandling, utveckling av energideklarationerna och skärpta krav vid ny- och ombyggnad. Bland annat blir individuell mätning av varmvatten ett sådant krav. Åtgärderna handlar huvudsakligen om information enligt tesen att bara folk begriper hur bra det är att effektivisera, så kommer de att göra det. Tomas Bruce hör själv till den skaran. - Jag har lärt mig mycket själv under utredningen, det är roligt att jobba med detta! sade han.

Totalt bedöms åtgärderna kosta 12 miljarder kronor fördelat över åren 2010-2014. Pengarna ska bland annat hämtas från höjd produktionsskatt på vattenkraft och kärnkraft och höjd energiskatt med 1 öre per kWh. Om utredningens förslag går igenom.

Ingar Lindholm

Annons