EMTF startar ny teknikgrupp

Hur trovärdiga är resultaten av energiberäkningar? Och hur kan resultaten bli bättre och mer jämförbara? Det är några av ämnena för Energi & Miljötekniska Föreningens nya teknikgrupp.

EMTF. Energiberäkningar och simulering av byggnaders energiegenskaper blir allt betydelsefullare. Regelverken, bland annat BBR, bygger på att beräkningar görs och att de är av god kvalitet. Men osäkerheterna är många, bland annat kring valet av indata. Det saknas också certifiering av dem som utför beräkningarna.

För att diskutera och förhoppningsvis även hantera de här frågorna har en ny teknikgrupp bildats inom EMTF. Gruppen består av sju personer från bland annat byggföretag, leverantörer och konsulter.
– Det finns många frågor inom det här fältet. BBR ställer krav på energiberäkningar. Efter två år i drift ska byggnadens energianvändning mätas, och beräknat och verkligt värde ska vara samma. Ingen vet hur denna process ska gå till, hur man förväntas göra energiberäkningen och vilka data som ska användas. Det är väldigt få som verkligen kan energiberäkningar i Sverige, det finns kanske 10 till 20 personer som jobbat med detta i mer än fem år, sade Bengt Bergsten, CIT Energy Management, vid gruppens första möte.

Vid mötet deltog också professor Jeff Spitler från Oklahoma State University, som berättade om den internationella organisationen IBPSA (the International Building Performance Simulation Association). Sannolikt blir den svenska teknikgruppen på något sätt organiserade i IBSPA, som bland annat organiserar årliga konferenser om byggnadssimulering.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 6/7 2011 sid 10

Publicerad 27 juni 2011

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.