Projekt | 20 dec 2023

Effektivare ventilation ska spara energi

Ångströmlaboratoriet i Uppsala ska minska energileveransen med 30 procent genom att på ett smartare sätt flytta värme och kyla.

Effektivare ventilation ska spara energi
Ångströmlaboratoriet består av tio huskroppar som har byggts i olika etapper. Det första huset stod klart 1997 och det senaste i fjol. Foto: Johan Wahlberg

Anläggningen vid Polacksbacken är en av Uppsala universitets största och rymmer flera tekniskt naturvetenskapliga institutioner och forskargrupper.

Ola Svensson,
projektledare inom energi och teknik vid Akademiska hus. Foto: Privat

– Ångströmlaboratoriet består av tio huskroppar som har byggts i olika etapper. Det första huset stod klart 1997 och det senaste i fjol, säger Ola Svensson, som är projektledare inom energi och teknik vid fastighetsägaren Akademiska hus.

– Byggnaderna är på cirka 100 000 kvadratmeter. Energianvändningen motsvarar ett mindre samhälle.

I laboratoriet bedrivs det mycket energikrävande forskning och undervisning inom bland annat batterier, solenergi, IT och cybersäkerhet.

– En del av renoveringen och energieffektiviseringen är att modernisera ventilationssystemen i de äldre delarna till moderna vav-system.

– Av miljöskäl har vi valt att bygga om ventilationsaggregaten och återbruka i så stor utsträckning som möjligt istället för att installera helt nytt. Vi byter ut motorer, fläktar och annat som är slitet och effektiviserar batteriåtervinningen. Men vi drar inte om kanaler eller liknande.

Vi knyter nu ihop de tre serverhallarna med ett energibärarsystem som gör att vi effektivt kan flytta serverhallarnas spillvärme till ventilationsaggregatens förvärmningsbatterier.

Samtidigt som ventilationen byts ut är och har den ordinarie verksamheten varit igång.

– Det kan vara tufft, speciellt om man inte kan flytta runt folk. Laboratoriehus har dock i allmänhet hundra procent redundans vilket innebär dubbla fläktar och liknande. När vi till exempel har stängt ett tilluftsaggregat för att byta ut någon del i det har övriga kunnat kompensera för det.

– All frånluft klassas som kontaminerad. Det innebär att spjäll, don och liknande behöver rivas och plockas ned med stor försiktighet och därefter paketeras på ett speciellt sätt innan de transporteras bort. Har man använt sig av kemikalier i verksamheten utgår vi från att laboratoriet är kontaminerat och använder därför speciell skyddsutrustning. Ingen kan ju många år senare veta exakt vad det är för kemikalier som har använts. Allt detta gör att arbetena tar extra lång tid.

Mycket av energin används till att kyla ned Ångströmlaboratoriets stora serverhallar.

En central del i energieffektiviseringsarbetet är att försöka ta tillvara på den värme som skapas i serverhallarna och på ett så effektivt sätt som möjligt flytta den till de delar av anläggningen där den behövs bäst. Tillbaka kommer kyla.

– Serverhallarna är utspridda i hus 2, 7 och 9 och är på 800 kW, 400 kW respektive 70 kW. Normalt går de på 60–70 procent av sin maxeffekt, berättar Ola Svensson.

– Vi knyter nu ihop de tre serverhallarna med ett energibärarsystem som gör att vi effektivt kan flytta serverhallarnas spillvärme till ventilationsaggregatens förvärmningsbatterier. Samtidigt används aggregatens kalla luft till att kyla ned serverhallarna.

Systemet gör att vi räknar med att väsentligt kunna minska den mängd köpt energi som annars hade krävts för att värma och kyla anläggningen

– Tidigare har vi köpt ganska mycket fjärrkyla för att kunna kyla bort spillvärmen. Det slipper vi nu.

Helt?

– Inte riktigt. Vi kommer att vara självförsörjande på kyla större delen av året. Undantaget är sommaren.

– Systemet gör att vi räknar med att väsentligt kunna minska den mängd köpt energi som annars hade krävts för att värma och kyla anläggningen. Akademiska hus har en nollvision för sitt klimatavtryck, och i det arbetet är en viktig del att minska mängden levererad energi.

Ola Svensson berättar att drygt 60 procent av det nya energibärarsystemet är klart.

– Vi har anslutit en serverhall som har börjat leverera värme till en flygel. Men även när systemet är helt klart behövs det fjärrvärme för uppvärmningen.

– 2019 drog huset 26 GWh energi, varav 13,5 användes till el, 7,5 till värme och resten till kyla. Målet är att minska den köpta energin med 30 procent vilket jag tror att vi kommer att klara, framför allt genom att dra ned på värmen och kylan. Modernare pumpar, fläktar och liknande kommer att bidra till en viss minskad elanvändning.

Vad är det för styrning av ventilationen?

– I kontorsrum är det närvaro- och temperaturstyrning. I rum för åtta personer eller fler har vi koldioxidstyrning. I laboratorierna arbetar vi med zonstyrning.

Hur har arbetet påverkats av pandemin och kriget i Ukraina?

– Under pandemin var det få andra i husen, vilket underlättade vårt arbete. Men samtidigt fick vi en del problem med leveranser av material och utrustning plus att råvarupriserna stack iväg.

– Vi arbetar mycket med rostfritt och aluminium som har ökat mycket i pris.

Bravida är huvudentreprenör för projektet som är budgeterat till cirka 75 miljoner kronor.

– Det kommer vi att hålla.

Arbetena ska vara klara i december nästa år.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 20 december 2023

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.