Värmeströmning

375 krMedlemspris 282 kr exkl. moms.

En byggnads termiska funktion bestäms av hur värme strömmar mellan byggnaden och ess omgivning, i byggnads-konstruktionen och mellan byggnadens innerytor och rumsluft. De klimat-styrande installationernas funktion i klimatsystemen för värmning, ventilation och kylning, som i slut-änden säkerställer det önskade inneklimatet, bygger i stor utsträckning på hantering av värme-strömmar i värmeväxlande komponenter

Tryckår: 2009

 

REA Ordinarie pris: 357 kr ex moms (Ordinarie pris: 476 kr ex moms)

REA Medlemspris: 282 kr ex moms (Medlemspris: 376 kr ex moms)

 

Litteraturkategori: 
VVS 2000 Tabeller & Diagram