R1

770 krMedlemspris 670 kr exkl. moms.

Ny utgåva! Uppdaterad R1-Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav
Området nationella regelverk, normer och standardisering är i ständig förändring och behovet av att hålla sig uppdaterad är stort.

Energi- och Miljötekniska Föreningens Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav har nu uppdaterats med hänsyn till ändringar i föreskrifter och standarder.

Nytt avsnitt om verifiering av inneklimatkrav
Den förra versionen av R1an hade ett kort kapitel om metoder för verifiering av inneklimatkrav. I den nya versionen görs en tydligare koppling till byggprocessen genom att belysa problematiken med att passa in de verifierande mätningarna i samband med entreprenadbesiktningar. Kapitlet tar upp planering, genomförande och tolkning av mätningar av termiska klimatfaktorer samt koldioxidkoncentration och lokalt luftkvalitetsindex.

Ordinarie pris: 770 kr ex moms 

Ordinarie medlemspris: 670 kr ex moms

Tryckår: 2013

 

 

Litteraturkategori: 
Våra handböcker