Här kan du köpa våra handböcker

 • R1

  Ny utgåva! Uppdaterad R1-Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav
  Området nationella regelverk, normer och standardisering är i ständig förändring och behovet av att hålla sig uppdaterad är stort.

  Energi- och Miljötekniska Föreningens Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav har nu uppdaterats med hänsyn till ändringar i föreskrifter och standarder.

  770 krMedlemspris 670 kr exkl. moms.
 • CE-märkning av installationer i byggnader

  Publikationen är den första heltäckande handledning om CE-märkning som skrivits för byggbranschen. Boken vänder sig till alla som på något sätt berörs av EG-direktivens krav på CE-märkning i bygg- och fastighetsbranschen. Den kan användas både som praktisk handledning och som uppslagsbok. Boken är framtagen i samråd med berörda tillsynsmyndigheter och organisationer.

  Tryckår: 1999

   

  655 krMedlemspris 524 kr exkl. moms.
 • Trovärdig egenkontroll

  En handbok om egenkontroll i byggsektorn. Efter två år av utredning och samråd med många branscher inom byggsektorn utges nu handboken Trovärdig egenkontroll av EMTF Förlag AB.

  720 krMedlemspris 576 kr exkl. moms.
 • Brandskydd – Brandgasfläktar

  Boken är ett komplement till handboken ‘Praktiska lösningar Brandskydd ventilation’, som gavs ut av Svensk Ventilation i samverkan med Energi- och Miljötekniska Föreningen 2004.

  I modern husbyggnadsteknik har det blivit allt vanligare med skyddsmetoder där värme, rök och brandgaser förs bort från byggnaden mekaniskt i händelse av brand. Många brandskydds-tekniska lösningar innehåller därför särskilda brandgasfläktar vid tillämpning av dessa metoder.

  465 krMedlemspris 373 kr exkl. moms.
 • CE-märkning av installationer – Praktiska exempel

  Uppföljaren och komplement till boken ‘CE-märkning av installationer i byggnader’!  Är en handledning för byggsektorn om tillämpningen av de EG-direktiv som medför krav på aktiviteteri byggprocessen.

  Maskindirektivet
  Direktivet om tryckbärande anordningar
  Lågspänningsdirektivet
  EMC-direktivet
  Hissdirektivet

  Den ger ingående beskrivning av lämpligt förfarande, om dokumenthantering, riskbedömning och om upphandlingsrutiner. Exempel ges inom i stort sett alla fackområden som berörs i byggprocessen. Ett stort antal dokumentexempel medföljer.

  448 krMedlemspris 358 kr exkl. moms.