Konsten att kommunicera teknik

495 krMedlemspris 396 kr exkl. moms.

Det har sannolikt hänt åtskilliga gånger. Du står där med ett lika fantastiskt som omfattande material, som du ska förmedla till en publik.

  • Vad är viktigt?
  • Hur ska du tänka?
  • Hur ska du få din publik att bli lite klokare?

Konsten att kommunicera teknik är en handbok i kommunikation för dig som arbetar inom tekniska eller naturvetenskapliga områden. Boken ger en bred bild av hur man skriftligt och muntligt förmedlar tekniska och naturvetenskapliga rön på ett sätt som förstås och uppskattas av målgruppen. Vare sig du ska göra ett muntligt framträdande, skriva en artikel eller sammanställa en vetenskaplig poster, ger boken handfasta råd i konsten att kommunicera.

Tryckår: 2011

 

Ordinarie pris: 495 kr ex moms 

Medlemspris: 396 kr ex moms 

 

 

Litteraturkategori: 
Våra handböcker