En framåtblickande 100-åring

105 krMedlemspris 83 kr exkl. moms.

När Energi- och Miljötekniska Föreningen firade sitt 100-årsjubileum kändes det angeläget att i bokform dokumentera den gedigna och imponerande historia som föreningen med stolthet kan titta tillbaka på. Det ligger mycket i talesättet att den som inte har någon historia inte heller har någon framtid.

Denna bok, som skrivits av Sören Karlsson på Näringslivets Informations-Konsult AB, gör naturligtvis inte anspråk på att ge en heltäckande beskrivning av det som skett under de hundra år som Energi- och Miljötekniska Föreningen existerat. Det är inte heller möjligt att i alla lägen förmedla en absolut sanning. Ibland finns den överhuvudtaget inte. Vissa skeden i föreningens historia kan tolkas olika beroende på iakttagare. Det här är en bild…

Utgivning: 2009

 

 

REA Ordinarie pris: 105 kr ex moms (Ordinarie pris: 140 kr ex moms)

REA Medlemspris: 83 kr ex moms  (Medlemspris: 110 kr ex moms)

 

 

Litteraturkategori: 
Våra handböcker