34 frågor om BBR - VVS

465 krMedlemspris 372 kr exkl. moms.

I den här boken hittar du 34 frågor och svar från Mats Östlunds artiklar i Energi & Miljö. En del texter har utvecklats, anpassats till regelförändringar och i vissa fall blivit längre och mer klargörande.

Att skriva en bok med frågor och svar om installationskraven i BBR kan vara svårt när regelverket förändras i den takt som de svenska byggreglerna har gjort de senaste åren. Frågorna i boken speglar det författaren främst möter från branschen och fokus ligger på luftkvalitet, arbetsmiljö, tappvattensystem, säkerhet samt ändring av byggnad. Brand är en självklar del med många frågor då kraven är starkt omformulerade sedan 2012.

Mats Östlund arbetar som informatör och utbildare på AB Svensk Byggtjänst i Göteborg. Sedan 2008 har han svarat på frågor om byggregler i Energi- och Miljötekniska Föreningens tidning Energi & Miljö.

Tryckår: 2015

 

Ordinarie pris: 465 kr ex moms

Medlemspris: 372 kr ex moms

 

 

 

Litteraturkategori: 
Våra handböcker