VÄRMEPUMPAR | 18 nov 2014

Dyraste värmpumpfelen kartlagda

De vanligaste och dyraste felen i värmepumpsystem härrör från styrsystem och elektronik. Det visar en unik sammanställning från KTH.

Forskaren Hatef Madani på KTH, avdelningen för energiteknik, har samlat in uppgifter om ungefär 82 000 fel i värmepumpsystem. Cirka 68 000 var fel som rapporterats in under garantitiden till tillverkare, och 14 000 var fel som anmälts till ett av de största svenska försäkringsbolagen.
– För mig som forskare är värmepumpen en fantastisk teknik, men man måste veta hur den ska skötas. Därför samlade jag in och gick igenom alla data, säger Hatef Madani.

Det finns över en miljon värmepumpar installerade i Sverige och 50 procent av alla villor har någon sorts värmepump. Samtidigt vet ingen säkert om de fungerar som de ska under driften, menar Hatef Madani.
– Värmepumparna går och går tills de går sönder, och serviceteknikerna har inte alltid tillräcklig kunskap, säger han.

Bland de vanligaste felen som rapporterades in till tillverkare mellan år 2010 och 2012 fanns problem med tryckvakter i luft-/vattenvärmepumpar (44 procent), fläktar i luft-/luftvärmepumpar (26 procent) samt styrsystem och elektronik (cirka 30 procent) i alla typer av värmepumpar. De största kostnaderna var också för fel i styrsystem och elektronik.

Sammanställningen över problem som rapporterats in till försäkringsbolag mellan år 2001 och 2011 visade att de vanligaste felen uppgavs vara i kompressorer och växelventiler (vätska-/vattenvärmepumpar). Kompressorbyten ledde till de största kostnaderna efter att garantitiden gått ut.
– Mest förvånande var att många problem inte var särskilt komplexa. Till exempel var det vanligaste problemet för bergvärmepumpar fel i växelventilen som är en väldigt enkel komponent, säger Hatef Madani.

Han har också hört från tillverkare att många komponenter som skickas tillbaka till dem under garantitiden är felfria, vilket kan tyda på att åtgärder inte görs på rätt sätt. Det är dock inget som Magnus Larsson, chef för kylkonstruktion och laboratoriet hos Thermia/Danfoss i Arvika, upplever som särskilt vanligt.
– I de fall vi fått felfria komponenter tillbaka har det berott på att felet inte har varit enkelt att hitta och att man bytt flera komponenter innan värmepumpen har fungerat igen, säger han.

Vad tror ni att det beror på att vissa fel i värmepumpsystem är vanligare än andra?
– Vissa komponenter i värmepumpen är mer utsatta än andra på grund av den miljö de används i. Trevägsventilen är ett bra exempel på en komponent som verkar i en jobbig miljö med ibland väldigt smutsigt radiatorvatten med kalkutfällningar och magnetit, säger Magnus Larsson.

Hatef Madani tycker att tillverkarna borde fokusera mer på styrningen och elektroniken. Ofta väljs den billigaste styrutrustningen, vilket sedan förstör hela installationen.
– Det är viktigt att ha bra kretskort och sensorer, och det är något som ganska enkelt kan bli bättre. Det behöver inte heller kosta så mycket mer, säger Hatef Madani.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 11/2014 sidan 6

 

 

Publicerad 18 november 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.