KONSULTKÖP | 27 maj 2019

Dry-It blir finskt

Raksystems expanderar i Norden och förvärvar svenska Dry-IT

Raksystems breddar sin verksamhet i Norden genom att förvärva det svenska teknikkonsultföretaget Dry-IT, ledande inom fukt, energi och miljö med en bred kundbas inom bygg- och fastighetssektorn. Företagen skapar gemensamt, med sina starka marknadspositioner, mycket goda möjligheter för fortsatt expansion och tillväxt i den nya koncernen med 300 anställda.

Raksystems Insinööritoimisto Oy (”Raksystems”), Finlands ledande expertföretag fokuserat på fastigheters välmående, har ingått avtal om att förvärva det ansedda svenska företaget Dry-IT AB (”Dry-IT”), som erbjuder marknadsledande tjänster och rådgivning inom fukt, energi och miljö. Dry-IT, som sedan 1999 bistår stora aktörer i bygg- och fastighetssektorn främst i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, sysselsätter 80 experter.

Raksystems fattade sent 2018 ett strategiskt beslut att inleda förberedelser för företagets internationalisering, efter att en längre tid ha undersökt branschens företag i Sverige och därmed lagt grund för ett eventuellt företagsförvärv.

– Redan under vårt första möte blev det klart att Dry-IT är en svensk aktör som har många likheter med Raksystems. Dry-IT:s tankar om framtiden, dess sätt att bistå kunder och agera samt företagets interna värden liknar mycket Raksystems verksamhet och sätt att agera. Jag ser stor potential i den gemensamma framtiden. Vi kan samordna metoder i verksamheterna som båda företagen har konstaterat vara bra och lära mycket av varandra. Förvärvet stöder vårt mål att i en nära framtid vara den ledande sakkunnigorganisationen i Norden när det gäller fastigheters välmående, fuktsäkerhet, energieffektivitet och hållbarhet, säger Raksystems Insinööritoimisto Oy:s VD Marko Malmivaara.

Dry-IT är det ledande expertföretaget i Sverige inom fuktsäkerhetstjänster under projektering och byggproduktion och har tjugo års erfarenhet av samarbete med stora byggherrar som Skanska, NCC, Peab och Akademiska Hus. Därtill är Dry-IT känt i Sverige som främjare av energieffektivitet inom bygg och förvaltning samt för miljöcertifiering av stora fastigheter. Företaget har vid ett flertal tillfällen erhållit utmärkelser som årets tillväxtföretag i den svenska marknaden.

– Dry-IT och Raksystems har många gemensamma kunder som är verksamma i flera nordiska länder. Vår gemensamma verksamhet skapar ännu bättre möjligheter att tillgodose kundbehoven i framtiden. Våra företag har flera tjänster som kompletterar varandra och stöder såväl utökad kundservice som fortsatt tillväxt. Det är spännande att kunna samordna två ansedda expertorganisationer som länge varit verksamma i branschen och på så sätt skapa ännu bättre värde för våra kunder, säger Dry-IT AB:s VD Jan Havik.

Framöver kommer kunderna i Sverige, att vid sidan av den finska marknaden, utgöra ett av Raksystems-koncernens viktigaste tillväxtområden. Företagens verksamheter kommer att utvecklas så att Raksystems-koncernen blir en enhetlig nordisk koncern. Koncernens moderbolag kommer att kvarstå i Finland, medan den svenska ledningen ansvarar för Dry-IT:s verksamhet i Sverige med stöd av koncernledningen och stödfunktionerna i Finland. Köpebrevet har undertecknats den 10:e maj och dagen för företagsköpets verkställande är 28.5.2019. Den nya koncernen beräknas ha en gemensam omsättning om drygt 300 Mkr.
 

Publicerad 27 maj 2019

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.