Drifttekniker blir energijägare

 Genom att mer aktivt föreslå energisparåtgärder ska drifttekniker hos Riksbyggen hjälpa till att minska energianvändningen i fastigheterna. Nyligen fick 15 tekniker gå en utbildning för att bli energijägare.

– Affärerna ligger och väntar. Det handlar bara om att hitta dem och presentera dem på rätt sätt för våra kunder, säger Stefan Åkerberg som är ny energijägare på kontoret i Skövde som arbetar med fastighetsförvaltning.  Tidigare arbetade han som traditionell drifttekniker med ansvar för den dagliga fastighetsdriften. Sedan en tid tillbaka är hans nya roll att vara projektledare främst för ombyggnad av värme- och ventilationssystem.

Hittar besparingar
Ett vanligt inslag i hans arbete är att titta i energideklarationer och inventera fastigheter för att hitta energibovar och sedan föreslå insatser. Han presenterar förslagen för kunderna som mestadels är bostadsrättsföreningar och ägare av kommersiella och offentliga lokaler. Eftersom kunderna ofta förväntar sig att det ska finnas lönsamhet i åtgärderna är en viktig uppgift för energijägaren att räkna på den ekonomiska utdelningen.
– Just nu jobbar jag med ett köpcenter i Skövde som ska bygga om alla ventilationsaggregat. Förut hade aggregaten konstant drift, men nu får de frekvensstyrning. Det ökar luftomsättningen och sparar energi, eftersom aggregaten inte behöver gå för fullt när det är få besökare i köpcentret, säger Stefan Åkerberg.

Utbildning på KTH
Fyra av Riksbyggens kontor runtom i landet har hittills inrättat den nya tjänsten som energijägare. Målet är att alla kontor under 2013 ska få energijägare som arbetar på liknande sätt. Avstampet för den nya satsningen var en endagsutbildning på KTH i Stockholm som samlade cirka 15 av Riksbyggens drifttekniker. Lärare var forskaren Tord af Klintberg vid institutionen för byggnadsteknik. För att engagera alla deltagare maximalt lade Tord af Klintberg upp undervisningen som ett rollspel. Teknikerna delades in i tre grupper som fick arbeta med energisparförslag i tre olika fastigheter.
– Genom att driftteknikerna blir mer aktiva kan fastighetsägaren få fram fler goda exempel på energisparåtgärder. På sikt kan det ge besparingar på minst 10 procent, säger Tord af Klintberg.

Sparade nio procent
Ett exempel är Riksbyggens bostadsrättsförening Ekebo där ett förslag och sedan införande av bättre driftövervakning ledde till en nioprocentig energibesparing.
– Bostadsrättsföreningar är alltid noga med att åtgärderna gagnar deras medlemmar, vad det till exempel innebär för månadsavgiften. Därför är det viktigt att få styrelserna att känna sig bekväma med åtgärderna och att det finns goda exempel att visa på, säger Tord af Klintberg. Utbildningen av energijägare är del i en större satsning som bland annat ska leda fram till att Riksbyggen får styrdokument för hur energisparåtgärder kan genomföras.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1 2013 sidan 32-33

 

  • FAKTA: Riksbyggen ansvarar för 350 000 boende
    Företaget som både bygger nytt och förvaltar andras fastigheter finns representerat i alla Sveriges län. Totalt arbetar 2 300 personer hos Riksbyggen som ansvarar för 350 000 boende och 28 000 bosparare.

 

Publicerad 25 januari 2013

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.