Juridikfrågan | 25 aug

JURIDIKFRÅGAN: Det finns ofta skäl att avvika från standard

FRÅGA: Vad gäller om avvikelser från standardbestämmelserna?

JURIDIKFRÅGAN: Det finns ofta skäl att avvika från standard
Krister Lindgren är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå.

SVAR: Avtalsfrihet råder och det står alltid parterna fritt att i princip avtala om vilka villkor som helst. Eftersom det finns väl avvägda standardbestämmelser är det enklast att hänvisa till någon av dessa. Men i de flesta specifika projekt eller entreprenader finns det ofta skäl att avvika från standardbestämmelserna.

Det har man tänkt på i de senaste versionerna av bestämmelserna och det finns en bestämd ordning för hur det ska ske för att det ska bli tydligt mellan parterna. Regleringen är föreskriven i AB 04/ABT 06 kap 1 § 3 som handlar om rangordning mellan olika kontraktshandlingar. Högst i rang ligger kontraktet.

Det innebär att bestämmelser eller villkor i kontraktet som avviker, det vill säga är motstridiga, från en bestämmelse i AB 04 eller ABT 06 alltid kommer att gälla före det som anges i standardbestämmelserna.

På plats två ligger ändringar som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter (AF-delen) och på plats tre återfinns AB 04 respektive ABT 06. Det innebär med andra ord för att ändringar eller avvikelser ska bli tillämpliga måste dessa avvikelser/ändringar anges i AF-delen.

Eftersom det finns väl avvägda standardbestämmelser är det enklast att hänvisa till någon av dessa.

AF-delen i sig är relativt långt ned i rangordningslistan på plats nio i AB 04 och på plats sex i ABT 06 (som en del av beställarens förfrågningsunderlag). Om en avvikelse/ändring inte är med i sammanställningen kommer, med den logik som är tänkt, avvikelsen inte att slå igenom eftersom AB 04 respektive ABT 06 ligger högre upp i rangordningen än AF-delen.

För att krångla till det gäller detta enbart för de bestämmelser i AB 04 och ABT 06 som utgör så kallade ”fasta bestämmelser” och inte de bestämmelser som utgör så kallade ”täckbestämmelser”. Täckbestämmelser är sådana bestämmelser i AB 04/ABT 06 som föregås av en text typ ”Om inte annat förskrivs i kontraktshandlingarna gäller följande” och är markerade med en asterisk* vid paragrafnumret.

Fakta

Kom ihåg

  • I de flesta specifika projekt finns ofta skäl att avvika från standardbestämmelserna
  • Högst i rang ligger den handling som båda parter undertecknat
  • De administrativa föreskrifterna bygger på referensverket AMA AF 21

De administrativa föreskrifterna bygger på referensverket AMA AF (senaste version AMA AF 21). Ett referensverk med föreskrifter angivna utifrån ett visst system med koder och rubriker och det är i denna handling som det är tänkt att avvikelser från AB04 och ABT 06 ska redovisas. Den sammanställning som det hänvisas till i rangordningslistan på plats två har i AMA AF systemet fått koden AFC.111 (AB 04) eller AFD.111 (ABT 06). Det är i denna kod som avvikelserna från bestämmelserna ska anges samlat.

En del beställare förefaller ha en viss oro för att missa att ange en avvikelse/ändring på rätt sätt enligt den bestämda ordningen. För att motverka det anges i kontraktet en avvikande rangordning där AF-delen placeras över AB 04/ABT 06 (samtidigt som sammanställningen under punkt 2 i rangordningslistan fortfarande står kvar). På så sätt kommer alla avvikelser som står i AF-delen, oavsett om de är med i sammanställningen eller inte, att gälla före AB 04/ABT 06.

Text: Krister Lindgren, Hellström advokatbyrå

Publicerad 25 augusti 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.