Debatt | 22 sep 2022

DEBATT: Vågkraften en viktig del mot förnybar el

Sveriges regering presenterar en ambition att Sverige ska ha 100 procent förnybar el år 2040. Eftersom kärnkraften vid det laget är utfasad avser man solkraft och vindkraft i kombination med i dag befintlig vattenkraft. Det är då anmärkningsvärt att inte i sammanhanget även nämna vågkraft, menar debattören Lennart Claeson.

DEBATT: Vågkraften en viktig  del mot förnybar el
Vågkraft har stor potential att ersätta fossila bränslen och reducera koldioxidutsläppen, menar debattören. Foto: Waves4Power

I stället för att titta på alla alternativ fokuseras debatten i dag bara på de energislag som är etablerade.

Energitillgången i havsvågor är betydande. Enligt IEA-OES årsrapport för 2007, uppskattas att upp till 80 000 TWh elenergi per år skulle kunna utvinnas från havets vågor. Enligt EIA i USA var världens elkonsumtion 23 787 TWh år 2019.

Lennart Claeson, Waves4Power AB. Foto: Privat

I Sverige finns potential att utvinna 5–10 TWh elektricitet årligen, och i Norge över 200 TWh årligen.  Sveriges elförbrukning är cirka 170 TWh/år. Det handlar således om att i stor skala börja utnyttja en av de största och mest miljövänliga och fossilfria resurserna vi har på planeten.

Vågkraft som energikälla är ännu inte i en kommersiell fas men flera koncept är så pass utvecklade att byggande av vågkraftparker är nära förestående. Sverige ligger i framkant när det gäller teknik för att utnyttja vågenergi och flera företag har under åren arbetat med teknikutveckling till exempel vi på Waves4Power.

Efter kommersialisering kommer kostnaden vid massproduktion av vågkraftsystem att bli i paritet med eller lägre än dagens landbaserade vindkraft.

Vårt koncept bygger på att parker i form av ett stort antal kraftverksbojar etableras. Dessa sammankopplas i speciella mönster och elen samlas i kablar för överföring till land. Bojarnas visuella påverkan är försumbar.

En vågkraftpark måste avlysas för fiskeverksamhet och normal sjöfart. Ankarna kan utformas på speciella sätt med till exempel hålrum som ger habitat för småfisk och dylikt. Härigenom skapas reservat för marina organismer.

Sverige står för någon promille när det gäller globala utsläpp av växthusgaser. Därför blir vår viktigaste roll att utveckla tekniker som även kan komma andra till del.

Vågkraft har stor potential att ersätta fossila bränslen och reducera koldioxidutsläppen. Den är decent­raliserad och tillgänglig jorden runt. Efter kommersialisering kommer kostnaden vid massproduktion av vågkraftsystem att bli i paritet med eller lägre än dagens landbaserade vindkraft. Den globala marknaden är enorm och helt outnyttjad. Här finns möjligheter att skapa en helt ny industrigren.

Waves4Power AB visade under 12 000 timmar 2016–17, att vågkraftkonceptet kan överleva i Nordatlanten. I vågor på 14 meter utanför Runde på Norges västkust levererades ström till det landbaserade kraftnätet.

Detta är hittills det enda vågkraftverk i världen som i full skala visat att detta är möjligt.

Lennart Claeson
Waves4Power AB

Publicerad 22 september 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.