debatt | 6 apr

DEBATT: Låt inte 2 000 vattenkraftverk gå till spillo!

I dag finns drygt 2 000 anläggningar för småskalig vattenkraftsproduktion i Sverige. De finns över hela Sverige och bidrar med en stor samhällsnytta, inte minst i elområden där energianvändningen är större än produktionen och som komplement vid strömavbrott som orsakas av alltmer frekventa stormar, konstaterar Patrik Berglund, försäljningschef på Xylem.  

DEBATT: Låt inte 2 000 vattenkraftverk gå till spillo!
Smedjebackens kraftstation är ett vattenkraftverk i Kolbäcksån i tätorten Smedjebacken. Det nuvarande kraftverket togs i drift 1994. Kraftstationen har tre turbingeneratorer. 2015 byttes styrsystem och turbiner. Anläggningen i Smedjebacken är bara en av runt 2 000 som skulle kunna uppgraderas och därmed spela en viktig roll i den lokala elproduktionen, menar debattören. Foto: Wikipedia

Under senare år har myndigheter infört allt tuffare administrativa och tekniska krav på producenterna, vilket har satt dem under hård press. Som ett resultat står många befintliga anläggningar oanvända och riskerar att rivas. Men det finns exempel på energiproducenter som går mot strömmen och som med uppgraderade turbiner genererar mer energi än någonsin utan att naturen påverkas ytterligare.

Patrik Berglund, Xylem. Foto: Xylem

Vattenkraftverk använder energin från fallande vatten för att producera elektricitet. De har funnits sedan slutet av 1800-talet och påverkar klimatet minimalt under produktionsprocessen, till skillnad från fossila bränslen som släpper ut växthusgaser och bidrar till klimatförändringarna.

Vattenkraft står för en stor del av svensk elkraftsproduktion och har varit viktig för Sveriges industrialisering. Idag domineras vattenkraftsproduktionen av stora anläggningar, framför allt i norra Sverige. Samtidigt har vi många mindre anläggningar, vilka länge har varit idealiska för städer som kanske inte har haft tillgång till en omfattande infrastruktur eller resurser för att bygga en stor anläggning.

Fördelarna med vattenkraft har sammantaget medfört att svenska elproducenter har satsat stort även på mindre vattenkraftverk, varpå det idag finns drygt 2 000 mindre sådana i anslutning till svenska floder eller åar från norr till söder. Vi tillhör de länder i Europa som totalt sett har högst andel vattenkraft i energimixen.

Under senare år har nyproduktionen av vattenkraftverk i princip avstannat till förmån för andra energikällor, som sol och vind. Orsaken är delvis den påverkan på naturen som nybyggen kan medföra. Här finns nu tuffa regelverk på plats, vilka effektivt hindrat upprättandet av nya anläggningar.

Tyvärr har de nya regelverken även påverkat många små vattenkraftsproducenter att överge sin verksamhet på befintliga anläggningar. Faktum är att dessa anläggningar enkelt skulle kunna moderniseras utan ytterligare ingrepp i naturen. Men det finns aktörer som går mot strömmen och istället har insett att en uppgradering av mind­re vattenverk är en perfekt väg att gå – både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Ett av dessa finns vid Kolbäcksån i Smedjebacken, där Smedjebacken energi länge använt vattenkraft i sin energiproduktionsmix. 1994 införde företaget vattenturbiner, vilka sedan uppgraderades för några år sedan. Efter uppgraderingen ökades verkningsgraden för anläggningen så pass mycket att dess vattenkraftsproduktion även fortsättningsvis uppfyller nya tekniska och regelmässiga krav. Då produktionen också kan anpassas efter snabba förändringar i annan elproduktion, framför allt från vindkraft och solkraft, blir vattenkraften ännu en viktig resurs i ett säkert och pålitligt elproduktionssystem.

Uppgraderade anläggningar med effektivare vattenturbiner skapar förnybar och planerbar el.

Anläggningen i Smedjebacken är bara en av runt 2 000 vattenkraftverk som skulle kunna uppgraderas och därmed på liknande sätt spela en viktig roll i den lokala elproduktionen. Uppgraderade anläggningar med effektivare vattenturbiner skapar förnybar och planerbar el, och genom att själva bygget av anläggningarna genomfördes för många år sedan innebär den här typen av moderniseringar inte heller någon ytterligare naturpåverkan.

Minskad användning, eller till och med rivning av befintliga vattenkraftverk, är en olycklig utveckling i en tid då behovet av ren el och pålitlig elproduktion är större än någonsin. Genom att istället uppgradera befintlig teknik med moderna vattenturbiner och uppgraderade styrsystem, på liknande sätt som i Smedjebacken, kan lokala energibolag i vissa fall komma igång redan inom tre till fyra veckor. Det handlar om en förnybar energikälla som kan generera energi dygnet runt, baserad på rådande behov, vilket kan vara ett problem när det gäller sol- eller vindkraft.

Låt inte denna jättemöjlighet gå till spillo!

Text: Patrik Berglund, försäljningschef, Xylem

Publicerad 6 april 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.