Debatt | 11 okt 2023

DEBATT: ”IMD-värme ett resultat av Sveriges EU-protester”

Seniorkonsulten Göran Werner skrev om IMD i ett tidigare nummer av Energi & Miljö. IMD-värme är ett resultat av Sveriges protester mot EU-kommissionens påbud, menade han. Och att Sverige fått krypa till korset efter hot om böter från EU.

DEBATT: ”IMD-värme ett resultat  av Sveriges EU-protester”
Göran Werner skrev om IMD-värme i Energi & Miljö nr 3–4/2021.

Kommentar:

– Dock lyckades vi från svensk sida dels få till att det inte gäller alla flerbostadshus utan ”bara” de cirka 15 procent sämsta, de med energiprestanda sämre än klass F, dels få ett intressant undantag, anser han.

Han fortsätter:

– Rent praktiskt kan man sällan med en eller två värmemängdsmätare fånga och avgränsa värmetillförseln för en enskild lägenhet, man skulle behöva sätta in många fler mätare och då börjar det både bli dyrt och krångligt.

Göran Werner menar att förhandlingarna med EU-kommissionen hade det goda med sig att Sverige fick möjlighet till undantag:

  • System för IMD av värme (eller tappvarmvatten) behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.
Publicerad 11 oktober 2023

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.